วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

“พลังงาน”เร่งใช้ปาล์มผลิตไฟฟ้าแก้ราคาไม่ลงตามตลาด

On November 5, 2018
333

นายศิริ​ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงอยู่ระหว่างหารือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในการนำน้ำมันปาล์มดิบมาใช้เป็นเชื้อเพลิงผสมก๊าซธรรมชาติสำหรับผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกงและราชบุรี ทดแทนการใช้ก๊าซธรรมชาติ ส่งผลให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น 20 สตางค์ต่อหน่วย จากที่ใช้ก๊าซธรรมชาติต้นทุนอยู่ที่ 3 บาทต่อหน่วย ใช้น้ำมันเตาต้นทุนอยู่ที่ 6-7 บาทต่อหน่วย รวมต้นทุนค่าใช้จ่าย 1,000 ล้านบาท ซึ่ง กฟผ. จะรับผิดชอบ 500 ล้านบาท และงบกลางสนับสนุน 500 ล้านบาท จึงยืนยันไม่กระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้าของประชาชนที่ปัจจุบันคิดในอัตรา 3.60 บาทต่อหน่วย โดย กฟผ. ได้เริ่มวางมาตรการปรับปรุงเครื่องจักร ตั้งเป้าหมายดูดซับน้ำมันปาล์มดิบ 1.6 แสนตันภายใน 3 เดือนหลังจากเริ่มดำเนินการให้เร็วที่สุด

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 1 พ.ย.2561 ที่ผ่านมา มีมติเพิ่มสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วจาก 6.6% เป็น 6.9% โดยขั้นต้นจะบังคับใช้มาตรการเพิ่มสัดส่วนเป็น 6.8% ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย.2561 เป็นต้นไปเพื่อผู้ผลิตไบโอดีเซลและผู้ค้าน้ำมันจะร่วมดูดซับน้ำมันปาล์มดิบ (ซีพีโอ) ได้เพิ่มขึ้นอีก 15,000 ตันต่อปี เป็น 80,000 ตันต่อปี จากที่ตั้งเป้าหมายดูดซับปริมาณให้ได้ 1.3 ล้านตันต่อปี 

นอกจากนี้ กรมธุรกิจพลังงานได้รายงานให้ กบง. รับทราบความร่วมมือจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ทดลองใช้น้ำมันดีเซล B20 ให้แล้วเสร็จในระยะเวลา 1 เดือน ตั้งเป้าหมายใช้น้ำมันดีเซล B20 ในปริมาณ 7 ล้านลิตรต่อดือน ส่งผลให้ประมาณการใช้น้ำมันดีเซล B20 ในเดือน ธ.ค. จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 20 ล้านลิตรต่อเดือน คาดจะดูดซับปริมาณปาล์มได้เพิ่มขึ้นอีก 6 แสนตันต่อปี จากเป้าหมายตั้งไว้ที่ 15 ล้านลิตรต่อวัน


You must be logged in to post a comment Login