วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

นายกฯสั่งทบทวนกม.ขึ้นทะเบียนหมา-แมว

On October 11, 2018
333

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ชี้แจงกรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ป้องกันการทารุณและการจัดสวัสดิภาพสัตว์เลี้ยง พ.ศ. …ฉบับแก้ไข ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอร่างกฏหมายนี้เพื่อดูแลการขึ้นทะเบียนสัตว์ต่าง ๆ โดยเฉพาะสัตว์ที่ถูกละเลยและถูกทอดทิ้ง รวมถึงความรับผิดชอบของผู้ที่เป็นเจ้าของที่บางครั้งปล่อยให้สัตว์ไปทำร้ายหรือสร้างปัญหาให้กับผู้อื่น

“แต่เมื่อมีกระแสโซเชียลมองอีกแง่มุมหนึ่ง ทำให้นายกรัฐมนตรีมีความกังวลใจเรื่องนี้มาก และในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวานนี้ (10 ต.ค.) นายกรัฐมนตรีได้ตั้งข้อสังเกตให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระมัดระวังการจัดระเบียบสัตว์เลี้ยงเรื่องนี้ โดยเฉพาะอัตราค่าปรับ การขึ้นทะเบียน สัญลักษณ์สัตว์ และผลกระทบในขั้นตอนการขึ้นทะเบียนสัตว์ ไม่ให้เป็นภาระต่อประชาชน จึงมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะกรรมการกฤษฎีกาทบทวนรายละเอียด เพื่อหาข้อสรุปในขั้นตอนต่างๆ ที่จะต้องไม่กระทบและไม่เป็นภาระต่อประชาชน ก่อนนำร่างนี้กลับเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. อีกครั้ง อยากให้ประชาชนได้เข้าใจตรงกันว่ายังมีอีกหลายขั้นตอนในการพิจารณาร่างกฏหมายนี้”นายพุทธิพงษ์ กล่าว


You must be logged in to post a comment Login