วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนกันยายน 2561

On October 11, 2018
set

ณ สิ้นเดือนกันยายน  2561 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ปิดที่ 1,756.41 จุด เพิ่มขึ้น 2% จากสิ้นเดือนก่อน สำหรับมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai ในเดือนกันยายน 2561 อยู่ที่ 58,170 ล้านบาท ลดลง 6.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยผู้ลงทุนสถาบันในประเทศและบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสถานะซื้อสุทธิในเดือนกันยายน

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในเดือนกันยายน 2561 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับทิศทางของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ในเอเชีย ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน และสิงคโปร์ โดยปัจจัยบวกที่สำคัญสำหรับตลาดหลักทรัพย์ไทย ได้แก่ พื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งอันนำไปสู่การปรับประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น โครงการลงทุนภาครัฐมีความคืบหน้า ประกอบกับกรอบระยะเวลาการเลือกตั้งที่ชัดเจนมากขึ้น

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย

ในเดือนกันยายน 2561 ผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทย 7,673 ล้านบาท ซึ่งชะลอตัวลง และต่ำกว่ามูลค่าขายสุทธิเฉลี่ยในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมาที่ 25,143 ล้านบาทต่อเดือน ขณะที่ผู้ลงทุนต่างประเทศมีสถานะซื้อสุทธิ 54,200 ล้านบาทในตลาดตราสารหนี้ในเดือนกันยายน

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 ปิดที่ 1,756.41 จุด เพิ่มขึ้น 2% จากสิ้นเดือนก่อน และปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.2% จากสิ้นปี 2560 โดยกลุ่มทรัพยากรให้ผลตอบแทนมากกว่า SET index

Forward P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 อยู่ที่ระดับ 16.34 เท่า ขณะที่ Historical P/E อยู่ที่ระดับ 17.33 เท่าซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 14.10 เท่า และ 15.26 เท่า ตามลำดับ

อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 อยู่ที่ระดับ 3.01% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียที่อยู่ที่ 2.83%

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของ SET และ mai ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 อยู่ที่ 18.1 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 1% จากสิ้นปี 2560 ตามทิศทางดัชนี

มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai ในเดือนกันยายน 2561 อยู่ในระดับสูงที่ 58,170 ล้านบาท ลดลง 6.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ ในช่วง 9 เดือนแรกที่ผ่านมา SET และ mai มีมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ 61,477 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 50,114 ล้านบาทในปีก่อน

ภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ในเดือนกันยายน 2561 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 501,840 สัญญา ซึ่งเพิ่มขึ้น 50.6% จากเดือนก่อน มาจากการซื้อขาย SET50 Index Futures และ Single Stock Futures ที่เพิ่มขึ้นเป็นหลัก จากค่าความผันผวนของดัชนี SET50 Index ที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับสูง

ทั้งนี้ ในช่วง 9 เดือนแรกที่ผ่านมาปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 443,262 สัญญา เพิ่มขึ้นจาก 324,217 สัญญาในปีก่อน


You must be logged in to post a comment Login