วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

คลังเปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ 15,000 ล้านเริ่ม19ต.ค.

On October 10, 2018
333

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังจะออกพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 วงเงิน 15,000 ล้านบาท รุ่นอายุ 3 ปี 1 เดือน และ 7 ปี 1 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ แบบไร้ใบตราสาร จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2561–29 มีนาคม 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมที่มั่นคงของประชาชนและเป็นทางเลือกในการลงทุนต่อของประชาชนที่ถือพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ซึ่งจะครบกำหนดอายุเดือนตุลาคม 2561

สำหรับพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นอายุ 3 ปี 1 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.46 ต่อปี รุ่นอายุ 7 ปี 1 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี วงเงินรวม 15,000 ล้านบาท จำหน่ายวันที่ 19 ตุลาคม 2561–29 มีนาคม 2562 วงเงินซื้อต่อราย 1,000 บาทขึ้นไป ไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูง ธนาคารตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้มีสิทธิ์ซื้อ คือ บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ หรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร สามารถซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ของวันที่ 19 ตุลาคม 2561 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 29 มีนาคม 2562

สามารถสอบถามและซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ได้หลากหลายช่องทาง ทั้งเคาน์เตอร์ธนาคารตัวแทนจำหน่ายทุกสาขา เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ระบบ Internet Banking และ Mobile Application ของตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง


You must be logged in to post a comment Login