วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

เขื่อนป่าสักฯ เพิ่มระบายน้ำรับพายุมังคุด

On September 16, 2018
333

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า จากอิทธิพลของพายุบารีจัต-มังคุด ทำให้มีฝนตกบริเวณลุ่มน้ำเพชรบูรณ์และลุ่มน้ำป่าสักมาก ดังนั้น 2-3 วันที่ผ่านมามีน้ำไหลเข้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี วันละประมาณ 50 ล้านลูกบาศก์เมตร เกณฑ์เก็บกักของเขื่อนอยู่ที่ 511.09 ล้านลูกบาศก์เมตร น้ำในอ่างมีปริมาตรเพิ่มขึ้นต่ำกว่าเกณฑ์เก็บกัก 4.31 ล้านลูกบาศก์เมตร อยู่ที่ 506.78 ล้านลูกบาศก์เมตร

นายทองเปลว กล่าวว่า ได้สั่งการให้สำนักชลประทานที่ 10 บริหารจัดการน้ำ โดยเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนป่าสักฯ เป็นขั้นบันไดจากเวลา 12.00 นาฬิกาเมื่อวานนี้ (15 ก.ย.) ระบาย 420 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แล้วปรับเพิ่มขึ้นเป็น 450 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่วนเวลา 06.00 น.วันนี้ระบายที่ 450.78 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที คิดเป็น 38.95 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน เพื่อลดระดับน้ำหน้าเขื่อนป่าสักฯ ให้มีพื้นที่รองรับน้ำจากฝนที่จะตกลงมาต่อเนื่องตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ายังจะมีฝนชุกระหว่างวันที่ 16-18 กันยายนนี้จากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นมังคุด ซึ่งจะเคลื่อนที่สู่จีนตอนใต้ค่ำวันนี้

สำหรับน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จะไหลมายังเขื่อนพระรามหก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้บริหารจัดการ โดยรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 51.50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แล้วระบายผ่านเขื่อนพระรามหก 490 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งยังต่ำกว่าเกณฑ์เฝ้าระวังที่ 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ดังนั้นอัตราการระบายขณะนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทั้งเหนือเขื่อนท้ายเขื่อนโดยเฉพาะที่อำเภอท่าเรือ

นายทองเปลว กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้จะมีฝนตกเพิ่ม แต่กรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนและปริมาตรน้ำในเขื่อน โดยไว้วางมาตรการรับน้ำเข้าระบบรับน้ำและระบายน้ำของชลประทาน แล้วใช้เขื่อนพระรามหกเป็นเครื่องมือหน่วงน้ำ ซึ่งจะควบคุมอัตราการระบายไม่ให้เกินกว่า 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที นอกจากนี้ สำนักชลประทานที่ 10 ยังรายงานว่าพื้นที่แก้มลิงรวม 290,130 ไร่ในความรับผิดชอบนั้น เกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวหมดแล้ว พร้อมใช้เป็นที่รับน้ำหลาก ทำให้ไม่เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งในลุ่มน้ำป่าสักและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


You must be logged in to post a comment Login