ad222
วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ข่าวด่วน
  • add friends

“อนุพงษ์”แจงแทนนายกฯชี้ทำความเข้าใจ3เดือนไม่ใช่90วันก่อนเลือกตั้ง

On September 14, 2018
333

ที่กระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีแนวคิดที่ต้องการให้มีการจัดอบรมประชาชน ข้าราชการ และท้องถิ่น เพื่อสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งภายใน 3 เดือนต่อจากนี้ว่า ไม่ใช่ 90 วันก่อนการเลือกตั้ง แต่ตนเข้าใจว่านายกฯสั่งการให้รัฐบาลที่ลงไปทำงานต่างๆ ก็ต้องนำเรื่องต่างๆ ที่รัฐบาลทำ ที่ต้องการความร่วมมือรวมถึงสิ่งที่ประชาชนสะท้อนกลับมา ลงไปสร้างความเข้าใจ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ทำหน้าที่ในส่วนนี้ และให้มีความพร้อมในการให้ความรู้กับประชาชนใน 3 เดือน ไม่ว่าจะเป็น เรื่องประชาธิปไตย และการเลือกตั้ง รณรงค์ให้คนออกไปใช้เสียงลงคะแนน หรือเลือกตั้งให้ได้คนดี ก็เป็นหนึ่งในการดำเนินการ รวมถึงนโยบายโครงการต่างๆของรัฐบาลอีกด้วย

“งานต่างๆ ที่จะให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการ จะต้องเป็นลักษณะที่ประชาชนเข้าใจง่าย ไม่ใช่ข้อมูลที่จะนำเข้าคณะรัฐมนตรี เพราะประชาชนเขาคงอ่านไม่รู้เรื่อง แต่เราจะนำข้อมูลไปบอกประชาชนแบบง่ายๆ ผ่านเครื่องมือที่มี เช่น หอกระจายข่าว การประชุมประชาคมของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” พล.อ.อนุพงษ์ กล่าว


You must be logged in to post a comment Login