วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย ร่วมรณรงค์นำถุงผ้ามารับยา

On September 13, 2018
11

นายวิโรจน์  เศรษฐปราโมทย์  ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนายทิวากร  กาญจนกิจ  กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ร่วมมอบถุงผ้าของบริษัทฯ ตามโครงการ “รณรงค์ให้นำถุงผ้า  มารับยาทุกครั้ง” แก่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อส่งมอบต่อให้แก่ผู้มารับบริการได้ใช้รับยาแทนถุงพลาสติก ทั้งนี้  เพื่อเป็นการลดขยะ ลดโลกร้อน และร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  โดยมี  แพทย์หญิง จอมธนา ศิริไพบูลย์  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์และบริการทางการแพทย์ และ ภญ.ธาราริน นิมมล หัวหน้างานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง  ให้เกียรติรับมอบ ณ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์


You must be logged in to post a comment Login