วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

คนร.เห็นชอบควบรวมกิจการ”ทีโอที-กสท”

On September 12, 2018
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 80

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เปิดเผยผลการประชุม คนร. ครั้งที่ 3/2561 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดย คนร.พิจารณาและรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนแก้ไขปัญหาองค์กรของรัฐวิสาหกิจทั้ง 6 แห่ง ซึ่งในภาพรวมรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่มีผลการดำเนินงานดีขึ้น และให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้าใจกับ พนักงาน สหภาพแรงงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาให้เกิดความร่วมมือการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจพนักงาน และประชาชน

ทั้งนี้ คนร. รับทราบข้อเสนอของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ในการควบรวมกิจการของ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท และเห็นชอบการแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการรวมกิจการของทีโอที และ กสท โดยมอบหมายให้กระทรวงดีอี ทีโอที และกสท จัดทำรายละเอียดควบรวมกิจการห้ครบถ้วนภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ส่วนบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ให้เร่งดำเนินการตามแผนงาน เพื่อให้เป็น National Premium Airline ตามเป้าหมาย และมีผลประกอบการและฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชน เพื่อสร้างประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (Hub) ด้านการขนส่งทางอากาศยานในภูมิภาคและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองตามนโยบายรัฐบาล

ขณะที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ให้เร่งจัดหารถโดยสาร 3,183 คัน โดยด่วน เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการประชาชน โดยพิจารณาประเภทเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน และมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกกำหนดเส้นทางการเดินรถให้สะดวกกับประชาชนและศึกษาราคาค่าบริการมาตรฐานสำหรับขนส่งมวลชนแต่ละประเภทในราคาค่าบริการที่มีความเป็นธรรม

ด้านการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) การดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรางที่สำคัญเป็นไปตามแผนงาน ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ รฟท.เร่งดำเนินการต่าง ๆ เช่น บริหารจัดการทรัพย์สินของ รฟท. และการบริหารจัดการเดินรถไฟฟ้าสายสีแดงให้เป็นไปตามแผนการดำเนินการต่อไป และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้แล้ว และจะทยอยเพิ่มทุนได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ซึ่ง ธอท.มีผลประกอบการในช่วง 8 เดือน เป็นกำไรสุทธิทั้งสิ้น 811 ล้านบาท

ทั้งนี้ คนร.ได้มอบหมายให้ ธอท. เร่งดำเนินการฟื้นฟูกิจการให้ธนาคารมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และลดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPF) รวมทั้งขยายฐานลูกค้ามุสลิมเพิ่มขึ้นตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งและการนำเทคโนโลยีมายกระดับการดำเนินงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมธนาคารในปัจจุบัน


You must be logged in to post a comment Login