วันพฤหัสที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

ครม.เห็นชอบกม.เลือกตั้งท้องถิ่น 6ฉบับ

On September 4, 2018
พล.ท.สรรเสริญ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.กฏหหมาย เลือกตั้งท้องถิ่น 6 ฉบับโดยมีการเปลี่ยนแปลงสาระให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และให้กกต.เป็นผู้จัดเลือกตั้งจากเดิมที่ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้จัดการเลือกตั้ง ซึ่ง กกต.สามารถมอบให้กระทรวงมหาดไทยจัดการเลือกตั้งแทนได้ขึ้นอยู่กับข้อตกลง ส่วนการเลือกตั้ง สก.สข.ตาม ร่างพ.ร.บ.ระเบียบบริหารกรุงเทพมหานครนั้น ยังมีเช่นเดิมแต่สข.ที่ครบวาระยังไม่อนุญาตให้เลือกตั้ง ส่วนอนาคตจะให้มี สข.หรือไม่ ขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยพิจารณา


You must be logged in to post a comment Login