วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

“บวรศักดิ์” ชี้แก้ปัญหาประเทศ ต้องปฏิรูปกฎหมาย

On September 4, 2018
นายบวรศักดิ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย กล่าวในการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การปฏิรูปกฎหมายกับสังคมไทยในอนาคตว่า หากจะปฏิรูปในเรื่องใดก็ต้องปฎิรูปกฎหมายก่อน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพราะกฎหมายเป็นตัวแบ่งบทบาทหน้าที่ของคนในสังคม

นายบวรศักดิ์กล่าวอีกว่า สำหรับการปฏิรูปกฎหมายในประเทศไทยทั้ง 2 ครั้ง ทำไม่ได้ หากไม่มีการปฏิรูปกฎหมายก่อน จึงมองว่า ปัจจุบันสังคมไทยมีปัญหาอะไรที่ต้องมาปฏิรูปกฎหมาย

ทั้งนี้การปฎิรูปกฎหมาย เพื่ออนาคตคือ จะต้องทำให้เป็นสังคมที่คนสามารถเข้าถึงกฎหมายได้มากขึ้น มีการกระจายอำนาจที่ดี และต้องมีกฎหมายที่ดี คงยุทธศาสตร์โลกาภิวัตน์พัฒนาโดยเน้นด้านอุตสาหกรรม ลดความเหลี่ยมล้ำและสร้างความเป็นธรรมมากขึ้นในสังคม


You must be logged in to post a comment Login