วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

พาณิชย์เพิ่มศักยภาพตลาดต่อยอดโยงท่องเที่ยว

On September 2, 2018
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงน์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยจัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพตลาดที่มีความพร้อมสู่การต่อยอดเชิงท่องเที่ยว เพื่อเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคง ให้สามารถเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวและประชาชน ให้เกิดความต้องการไปท่องเที่ยวและจับจ่ายใช้สอยในตลาด ซึ่งจะเป็นการเพิ่มกำลังซื้อจากภายในสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น

ทั้งนี้ล่าสุดได้กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพตลาดถนนคนเดินในเส้นทางสายวัฒนธรรม “หลาดหน้าวัดพระธาตุ” จังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างเป็นทางการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติได้รู้จักถนนสายดังกล่าวอย่างเป็นทางการ


You must be logged in to post a comment Login