วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

สมาคมฯ ร่วมกับ ช้าง จัดอบรมโค้ชหลักสูตรเบื้องต้นที่ จ.พะเยา

On August 27, 2018
as2

 

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 32 (ค่ายพญาเม็งราย) จังหวัด พะเยา สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ บริษัท ช้างอินเตอร์เนชันแนล จำกัด โดย เครื่องดื่มตราช้าง เปิดอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร FA Thailand Introductory Course ขึ้น

ภายในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก พันตำรวจโทภูมิชาย พันธุ์กล้า รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 32 และ นายชัชวาลย์ เพชรไทย วิทยากร และ นายอัคถภรณ์ ชลิตาภรณ์ ผู้ช่วยวิทยากร พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายพีรพัฒน์ กาติ๊บ
2. นายภาณุวิชญ์ ละอองเอี่ยม
3. นายถิรวัฒน์ ศลสกล
4. นายภาณุมาศ อานแดง
5. นายลิขิต การินทา
6. นายอดิศักดิ์ จิตตาวงศ์
7. นายปรวัฒน์ สวนยศ
8. นายปฐมพงษ์ สมปานวัง
9. นายพิชัย วงศ์โกฎ
10. นายภาสกร ธรรมวิชัยพันธุ์
11. นายสกล พินิจสุวรรณ
12. นายเสกสิทธิ์ พรมชัย
13. นายสุทธิพงศ์ โนจันทร์
14. นายอนุรักษ์ ยอดวงศ์
15. นายอนุวัติ ทองเอีย
16. นายขุนกาญจน์ ตระกูลกาญจน์
17. นายกิตติ์ธเนศ ธนายศอาภาพัฒน์
18. นายสุพันธุ์ศักดิ์ เต็มเต๊ะ
19. นายกิตติชัย กุสาวดี
21. นายจาตุรงค์ สุคันโธ
22. นายสมเกียรติ ถูกนึก
23. นายชนินทร์ เบ็นสมัน
24. นายธนนท์ สิงห์แก้ว
25. นายสรายุทธิ์ ทะลิ
26. นายเกียรติชัย เกื้อมิตร
27. นายสมเจตน์ มาละ
28. นายภูวดล กุญชร
29. นายวีระยุทธ จิตขุนทด
30. นายณรงค์ฤทธิ์ เพชรประดับ

สำหรับวันแรกได้มีการอบรมภาคทฤษฎีในหัวข้อ คุณลักษณะของโค้ช และเริ่มการสอนภาคปฏิบัติ ณ สนามภายใน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 32 ในหัวข้อการอบอุ่นร่างกาย, ความคล่องตัว ความเร็ว และทักษะการเลี้ยงบอล โดยการอบรมหลักสูตร FA Thailand Introductory Course จะจัดขึ้นจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2561 ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะสามารถส่งชื่อเข้าสมัครอบรมผู้ฝึกสอน หลักสูตร AFC ‘C’ Coaching Certificate Course ได้ต่อไป


You must be logged in to post a comment Login