วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

รมว.แรงงานนำคณะพบนายกฯเตรียมฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อย 625,120 คน

On August 14, 2018
พล.ต.อ.อดุลย์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำคณะเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต โดย พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.)กระทรวงแรงงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ทั่วประเทศ ฝึกอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย เพื่อส่งเสริมการมีงานทํา การประกอบอาชีพอิสระ การคุ้มครองแรงงาน และสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายการประกันตนตามมาตรา 40 ซึ่งในวันนี้ได้นำกิจกรรมและการสาธิตการฝึกอาชีพมาแสดงเพื่อให้เห็นถึงทักษะฝีมือการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งโครงการนี้ตั้งเป้าฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อย 625,120 คน

นอกจากนี้ปัจจุบันผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพทางอาชีพเสริมและอาชีพหลักหรือบางส่วนสามารถนำเข้าสู่การจ้างงานในสถานประกอบกิจการได้ เชื่อมั่นว่าผู้เข้ารับการฝึกกว่าร้อยละ 65 จะมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน


You must be logged in to post a comment Login