วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

สื่อชี้สหรัฐหวั่นจีนครองผู้นำโลก

On August 12, 2018
e2

พีเพิลเดลี่ หนังสือพิมพ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ระบุว่า ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐที่เพิ่มขึ้นในขณะนี้เป็นผลจากการที่สหรัฐกลัวจีนซึ่งขึ้นมาเป็นผู้ท้าทายความเป็นเจ้าโลกของสหรัฐ

บทบรรณาธิการฉบับวันศุกร์ของพีเพิลเดลี่ระบุว่า เศรษฐกิจจีนที่เติบโตอย่างรวดเร็วและการเป็นศูนย์กลางการค้าโลกคือข้อเท็จจริงหลักที่ต้องพิจารณาเมื่อจะศึกษาเรื่องข้อพิพาทระหว่างจีนกับสหรัฐ เพราะจีนกำลังขึ้นมาเป็นคู่แข่งที่สหรัฐไม่เคยเจอมาก่อน ดังนั้น ไม่ว่าจีนจะทำอะไร สหรัฐถือว่าจีนได้ทำลายความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ของสหรัฐไปแล้ว สหรัฐจึงต้องดำเนินการ 2 วิธีเพื่อจัดการกับคู่แข่งประเภทนี้คือ ใช้คู่แข่งมากระตุ้นตนเองและระดมแรงสนับสนุนทางการเมืองมาทำให้สหรัฐยิ่งใหญ่อีกครั้ง และจำกัดความยิ่งใหญ่ของคู่แข่งในทุกด้าน

สื่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนแสดงความเห็นดังกล่าวหลังจากแหล่งข่าวใกล้ชิดรัฐบาลจีนเปิดเผยกับสื่อว่า แกนนำภายในพรรคเสียงแตกเกี่ยวกับเรื่องข้อพิพาททางการค้ากับสหรัฐ บางคนติงว่าจีนอาจแสดงจุดยืนชาตินิยมมากเกินไปจนทำให้สหรัฐแสดงความแข็งกร้าวมากขึ้น


You must be logged in to post a comment Login