วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

รมว.แรงงานเจาะกลุ่มแท็กซี่-มอเตอร์ไซด์รับจ้าง แจงประกันสังคมคุ้มครองแรงงานอิสระมาตรา40ดูแลทั่วถึงครอบคลุม

On August 10, 2018
413967080

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานโครงการ “สร้างการรับรู้ประกันสังคมมาตรา 40 กลุ่มอาชีพแท็กซี่และมอเตอร์ไซด์รับจ้าง” เร่งขับเคลื่อนนโยบายการให้สิทธิประกันสังคมแรงงานอิสระภาคสมัครใจภายใต้ Concept “สปส.จัดให้ Taxi สุขใจ วินมอเตอร์ไซด์สุขจริง”ชวนเข้าระบบประกันสังคม

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่ากลุ่มอาชีพแท็กซี่และมอเตอร์ไซด์รับจ้าง เป็นกลุ่มอาชีพสำคัญในกรุงเทพและปริมณฑล และมีผู้ประกอบอาชีพอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะการดูแลผู้ประกอบอาชีพอิสระให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและมีหลักประกัน ชีวิต ผมจึงได้มอบนโยบายเน้นหนักและเร่งด่วนแก่กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม ให้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับประเด็นประกันสังคมมาตรา 40 แก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระเพื่อให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคมโดยมีเป้าหมาย จำนวน 5 ล้านคน ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงแรงงานได้ดำเนินการแก้ไขกฎหมายปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ไม่เพิ่มเงินสมทบให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 40 กรณีผู้ประกันตนเดิมที่อยู่ในระบบ อีกทั้งเพิ่มทางเลือกใหม่ โดยให้เพิ่มความคุ้มครองและเพิ่มเงินสมทบ เพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึง และเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการจัดงานในวันนี้ จะเป็นการสร้างการรับรู้แก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระ กลุ่มอาชีพแท็กซี่และมอเตอร์ไซด์รับจ้าง เนื่องจากเป็นกลุ่มอาชีพที่เป็นเป็นกระบอกเสียงสำคัญในการประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม ไปยังกลุ่มแท็กซี่และมอเตอร์ไซด์รับจ้าง ในทุกพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 144,703 คนจากเป้าหมายทั่วประเทศ จำนวน 182,000 คน เพื่อเป็นการรณรงค์ สร้างความรู้ ความเข้าใจและการเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมมาตรา 40 รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายประกันสังคม ให้สามารถนำไปขยายผลร่วมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทั่วไปที่ใช้บริการรถแท็กซี่และมอเตอร์ไซด์ สามารถรับรู้ ร่วมกับช่องทางการสื่อสารของกลุ่มอาชีพ อาทิ คลื่นวิทยุ จส.100 สวพ.91 เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิต อย่างไรก็ตามความสำเร็จจากโครงการสร้างการรับรู้ประกันสังคมมาตรา 40 กลุ่มอาชีพแท็กซี่และมอเตอร์ไซด์รับจ้างในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายเพื่อร่วมสานต่อและขยายผลให้ประชาชนทั่วไปที่ใช้บริการแท็กซี่และมอเตอร์ไซด์รับจ้างทราบในวงกว้างขึ้น เพื่อร่วมกันสร้างและวางรากฐานสังคมไทยให้เกิดความอยู่ดีมีสุข


You must be logged in to post a comment Login