วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

“อชิรวิทย์”ค้านปฏฺิรูปตร.8ประเด็นย้ำทำเพื่อตร.ในฐานะลูกตร.

On August 10, 2018
333

พล.ต.อ.อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช อดีตรอง ผบ.ตร.แถลง 8 ประเด็น ไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ ชุดนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน เช่น การแยกงานสืบสวนสอบสวนออกจากกัน โดยเห็นว่าเป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงจุดทั่วโลกไม่ทำกันเพราะงานดังกล่าวต้องทำไปด้วยกัน พร้อมเสนอวิธีแก้ปัญหางานสอบสวน โดยกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง การทำสำนวนเปรียบเสมือนตำรวจเป็นแม่ครัว การเสาะแสวงหาหลักฐาน เหมือนหาวัตถุดิบมาปรุงอาหารและส่งให้พนักงานอัยการชิม คดีบิดาผู้เสียหายกระโดดศาลอาญา ตำรวจถูกตำหนิ ทำสำนวนอ่อน อยากให้เข้าใจว่า หลักฐานเหมือนน่องไก่ที่อยู่กับตำรวจยังดี แต่ถึงศาลกับเน่า เพราะประจักษ์พยานไม่มาศาล

“การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ ที่ให้ประชาชนแสดงความพึงพอใจต่อนายตำรวจที่จะถูกแต่งตั้ง ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นฝ่ายประเมิน ผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งทั้งด้านความรู้ ความสามารถ จริยธรรม ความประพฤติ ภาวะผู้นำ การเข้าถึงประชาชน และการเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา”

พล.ต.อ.อชิรวิทย์ ยังเรียกร้องให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวกำหนดค่าตอบแทนหรือค่าล่วงเวลาให้นายตำรวจชั้นผู้น้อย เนื่องจากต้องทำงานวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือนักขัตฤกษ์ กลับถูกคำสั่งห้ามลาห้ามขาดมาบังคับอีก การปฏิรูปตำรวจจะสัมฤทธิ์ผลต่อเมื่อรัฐบาลหรือ คสช.แก้ปัญหาเรื่องเงินงบประมาณตำรวจให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมปรับปรุงสวัสดิการค่าตอบแทนตำรวจชั้นผู้น้อยตามความกฎหมายแรงงาน

“ยืนยันการออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้ ไม่ได้คาดหวังว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในการร่างกฎหมายปฏิรูปตำรวจซึ่งอยู่ในขั้นการทำประชาพิจารณ์ ไม่คิดต่อต้าน คัดค้านหรือไม่เห็นด้วย แต่อยากให้รับฟัง เนื่องจากคณะกรรมการร่างกฎหมายทั้ง 14 คน ไม่เคยสัมผัสกับชีวิตตำรวจ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก หากเกิดความผิดพลาดหรือบกพร่อง นายมีชัย และกรรมการทุกคนต้องร่วมรับผิดชอบ พร้อมย้ำ การออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่มีใบสั่ง ไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลัง แต่ทำเพื่อตำรวจทั้งประเทศและในฐานะลูกตำรวจ”


You must be logged in to post a comment Login