วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

กระทรวดิจิทัล (DEPA.) จัดเทรนนิ่ธุรกิจดิจิทัลที่เชียงใหม่

On August 9, 2018
S__15278651

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เดินหน้าจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ depa fund: Start to success ติวเข้มนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ แม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ Start up รุ่นใหม่ ด้วยมาตรการ 3 ระยะ หวังสร้าง ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทย รวมทั้งเพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทราบรายละเอียดของการสนับสนุน การเขียนแผนโครงการที่ถูกต้อง

ดร.ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (DEPA.) และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล กล่าวว่าโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้Start upในระดับชุมชน หรือSMEเข้ามาขอรับเงินทุน

เพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจให้เป็นไปในรูปแบบของอุตสาหกรรมดิจิทัลได้ง่ายขึ้น ซึ่งถือเป็นการสร้างโอกาส และตลาดให้กับผู้ประกอบการที่เป็น Start up รุ่นใหม่ เพื่อให้ชุมชนในประเทศไทยหันมาใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้นซึ่งเป็นจุดประสงค์หลักของการมาทำโรดโชว์ที่เชียงใหม่ในครั้งนี้

สำหรับศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่เองต้องถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นในเรื่องของครีเอทีฟ อินดัสตรีส์ โดยมีทั้งคนต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยว และใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสามารถในการทำงานด้านดิจิทัลรวมอยู่ที่นี่มากมายซึ่งตรง

นี้สามารถแปลงมาเป็นศักยภาพที่สูงมาก โดยการนำความคิดสร้างสรรค์มาใช้งานร่วมกับเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้สามารถสร้างโอกาสให้กับคนในเชียงใหม่ และทำให้เชียงใหม่เป็นดิจิทัลฮับแห่งหนึ่งของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องของการพัฒนาเมืองไปสู่การเป็นสมาร์ตซิตี (smart city) หรือ เมืองอัจฉริยะ หรือโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆที่รองรับการพัฒนาอุสาหกรรมดิจิทัล รวมถึงการสร้างกำลังพลยุคใหม่ซึ่งที่นี่มีความเข้มแข็งในการเป็นกำลังพลเพื่อพัฒนาอุสาหกรรมดิจิทัลต่อไปในอนาคตนอกจากนี้โครงการนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษา คนรุ่นใหม่อย่างเงินทุนก้อนแรกที่เราเรียกว่า Conceptual

Fund นี้ก็เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่นนักศึกษาเป็นหลักที่จะได้นำทุนก้อนนี้ไปทดลองทำไอเดีย นอกจากนี้ก็ยังมีโครงการที่ทางดีป้าทำร่วมกับ

มหาวิทยาลัยเพื่อหาทางให้นักศึกษามีความรู้ที่กว้างขึ้นอย่างเช่นถ้าเรียนบริหารธุรกิจก็ต้องรู้เรื่อง Coding หรือการเขียนโปรแกรมด้วย เพราะเป็นทักษะทางดิจิทัลที่จำเป็นและสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคตที่เราเรียกว่า Job for the fu ture ซึ่ง

เป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้นการทำงานร่วมกันตรงนี้เพื่อจะพัฒนานักศึกษาให้สามารถเห็นโอกาสใหม่ๆในการใช้ชีวิต ซึ่งต่อไปเมื่อนักศึกษาเรียนจบออกมาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำงานราชการ หรือเป็นพนักงานบริษัทอีกแล้ว เพราะเขามีโอกาสที่จะ

สร้างธุรกิจได้ด้วยตัวเองโดยมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้าถึงเงินทุนโดยไม่ต้องเสี่ยงกับการไปกู้ธนาคาร เพราะตอนนี้เรามีเงินทุนที่พร้อมจะสนับสนุนในการเริ่มธุรกิจ นอกจากนี้ทางดีป้าก็ยังเชื่อว่านักลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่ก็พร้อมที่จะลงทุนกับโอกาสใหม่ๆกับธุรกิจที่เป็นเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในการพัฒนาต่อไปด้วย

S__15278649 S__15278651ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.มหาสารคาม วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4.ภาคใต้ จ.ภูเก็ต ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง ออดิทอเรียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ จ.สงขลา วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง อดิเรก ณ ถลาง คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
“การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นั้น ดีป้ามุ่งหวังเพื่อการประชาสัมพันธ์ การสร้างองค์ความรู้ในการสร้างธุรกิจด้วยตัวเอง ของกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ ผ่านการสร้างความพร้อมและความเข้าใจในการทำธุรกิจเบื้องต้น ที่จะต้องอาศัย ไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ ประกอบกับ แผนธุรกิจ (Business Model) ที่น่าสนใจ รวมทั้งการต่อยอดธุรกิจในอนาคต ที่จะต้องมองถึงเรื่องของการตลาด การวางแผนด้านการเงิน โดยเชื่อว่า การเติบโตของ Start up ในประเทศไทยนั้นยังจะมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดต่อไป”
นอกจากนี้ ดีป้า ยังได้รับเกียรติจาก วิทยากร ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัล จะมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และวิธีการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ อาทิ “คุณแมน” ชวยศ ป้อมคำ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Lean Management และผู้นำเข้าหลักสูตร Lean Startup Machine ,“ดร.ก้อง” พณชิต กิตติปัญญงาม นายกสมาคม Thailand Tech startup Association (TTSA) ประจำปี 2018 , “คุณนก” มณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ CEO , Sea (Thailand), ดร. ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์ และ คุณจอมขวัญ ผลิตวานนท์


You must be logged in to post a comment Login