วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

“พงศ์โพยม”ชี้นักการเมืองจากเลือกตั้งหวงอำนาจ-เสียดายงบ

On July 15, 2018
333

ที่อาคารทูแปซิฟิคเพลส มูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย จัดเสวนาปฏิรูปประเทศไทยในหัวข้อ “การกระจายอำนาจ” โดยนายพงศ์โพยม วาศภูติ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเสวนาตอนหนึ่งว่า รัฐไทยใช้มิติเชิงอำนาจ ราษฎรอยากมีอยากเป็นจะต้องมาขอ รัฐไทยมุ่งช่วยเหลือประชาชนมากเกินไปหรือเปล่าจนเขาอ่อนแอไปหมด ทั้งนี้ ท้องถิ่นในปัจจุบันมีรูปแบบพิเศษอยู่ 2 ที่คือ กรุงเทพฯ และพัทยา นอกนั้นจะเป็น อบต. และเทศบาล มีบุคลากรประมาณ 5 แสนคนทั่วประเทศ ซึ่งก่อนยุค คสช. นั้นจะมีงบเงินอุดหนุนพิเศษเริ่มต้นประมาณพันกว่าล้านบาท แล้วก็เติบโตเป็น 2.8 หมื่นล้านบาท มีเงินทอนตรงนี้ค่อนข้างเยอะจนอดีตรัฐมนตรีคนหนึ่งไม่ได้อยู่ประเทศไทยแล้วก็เพราะบาปกรรมจากเงินก้อนนี้

ส่วนนักการเมืองเมื่อชนะการเลือกตั้งเข้ามาแล้วแทนที่จะกระจายอำนาจกลับหวงอำนาจเพราะเสียดายงบประมาณที่จะต้อบงกระจายออกไป ดังนั้น หากอยากจะเห็นประชาชนเข้มแข็งตองเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทุกรูปแบบ แล้วลดการกำกับดูแลของราชการส่วนกลาง ซึ่งจะเป็นหนทางที่สร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนได้นอกจากแค่การเลือกตั้งเพียงอย่างเดียว


You must be logged in to post a comment Login