วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

นายกฯ เยือนศรีลังกา ส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคี

On July 12, 2018
333

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยก่อนเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคมนี้ ถึงการจัดงานเลี้ยงขอบคุณของรัฐบาลให้กับทีมกู้ภัย และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ช่วยเหลือนักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมี และโค้ช 13 คน ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการของกระทรวงมหาดไทย

สำหรับการเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 อย่างเป็นทางการนี้ เป็นการเยือนตามคำเชิญของนายไมตรีปาละ สิริเสนา ประธานาธิบดีศรีลังกา เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับศรีลังกาในด้านต่างๆ ซึ่งจะมีการแถลงร่วมส่งเสริม และติดตามความร่วมมือทวิภาคีไทยด-ศรีลังกา ด้านการเมือง เศรษฐกิจ ความร่วมมือทางวิชาการ เกษตร ประมง ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น

โดยมีความร่วมมือระดับพหุภาคีและภูมิภาค แบ่งเป็น 4 สาขา คือ
1.สาขาการค้าการลงทุน จะเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างกัน ภายในปี 2563 พร้อมกับเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
2.สาขาการพัฒนา จะเป็นสักขีพยานในการลงนามแผนการดำเนินโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบ บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในศรีลังกา
3.สาขาการเกษตร ประธานาธิบดีศรีลังกาได้แสดงความขอบคุณที่รัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือด้านการทำฝนหลวง เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำ และชลประทานสำหรับทำการเกษตรในศรีลังกา
4.ด้านอื่นๆ จะเป็นสักขีพยานในการลงนามสนธิสัญญาระหว่างไทยกับศรีลังกาว่าด้วยโอนตัวผู้กระทำความผิด และความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาในคดีอาญา ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าพื้นฐานระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกระทรวงอุตสาหกรรมพื้นฐานศรีลังกา และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศกับสภาหอการค้าแห่งซีลอนของศรีลังกา


You must be logged in to post a comment Login