วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

ความร่วมมือการเข้าประกวดรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

On July 12, 2018
mou1

บริษัท ควอลิตี้พลัสเอสเทติคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเข้าประกวดรางวัลคุณภาพแห่งชาติ( Thailand QualityAward ) เพื่อยกระดับองค์กรและมุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถด้านระบบการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ประธานบริษัทควอลิตี้พลัสเอสเทติค จำกัด นายอัษฎา เทพยศและกรรมการผู้จัดการ บริษัทควอลิตี้พลัสฯ จำกัด นายวุฒิพงษ์  ผาณิตเศรษฐกร ลงนามข้อตกลงความร่วมมือการเข้าประกวดรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ( Thailand Quality Award ) ร่วมกับ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ณ บริษัท ควอลิตี้พลัสเอสเทติคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

รองผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติคุณสุวรรณ  เหรียญเสาวภาคย์  และผู้อำนวยการสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติคุณสมชาติ  น้อยศิริสุข กล่าวว่า“การลงนามความร่วมมือครั้งนี้เป็นการร่วมมือระหว่างบริษัทควอลิตี้พลัสเอสเทติคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดและสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ซึ่งถือเป็นการร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและรัฐบาล เพื่อผลักดันองค์กร SMEs ที่มีคุณภาพให้เป็นองค์กรต้นแบบที่เป็นเลิศ มีประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความรู้และวิธีการดำเนินงานให้องค์กรSMEs อื่นๆสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรเพื่อยกระดับการบริหารจัดการสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งบริษัทควอลิตี้พลัสฯ เป็นองค์กรที่สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เล็งเห็นถึงความสามารถในการเป็นต้นแบบขององค์กรประเภท SMEs”

โดย ประธานบริษัทควอลิตี้พลัสเอสเทติค จำกัด นายอัษฎา เทพยศ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “การร่วมลงนามในครั้งนี้แสดงถึงความเป็นเลิศในศักยภาพด้านระบบการบริหารจัดการของบริษัทควอลิตี้พลัสฯ ที่มีคุณสมบัติและศักยภาพในการเป็นต้นแบบองค์กร SMEs และมีโอกาสในการยกระดับพัฒนาการขององค์กรให้มีความยั่งยืนในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และมีขีดความสามารถในการแข่งขันตามแนวทางของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ( Thailand Quality Award )”

mou2

mou3


You must be logged in to post a comment Login