วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

สปส.เผยจ่ายค่าฟอกไตเดือนเดียว292ล้าน

On July 11, 2018
333

นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการให้การดูแลรักษาพยาบาลแต่ผู้ป่วยโรคไตในระบบประกันสังคม ว่า ในช่วงเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา มีผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายมาเข้ารับบริการรักษา กว่า 11,743 ราย สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนไปแล้ว 292,013,638 บาท ทั้งนี้ ปัจจุบัน มีสถานพยาบาลที่อยู่ในความตกลงกับสำนักงานประกันสังคมเพื่อดูแลฟอกเลือกให้กับผู้ประกันตน จำนวน 634 แห่ง แบ่งเป็น สถานพยาบาลของรัฐ 266 แห่ง เอกชน 368 แห่ง

สำหรับสิทธิประโยชน์กรณีการบำบัดทดแทนไต สำนักงานประกันสังคมได้ให้ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ซึ่งประกอบด้วย
1. ค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในอัตราไม่เกิน 1,500 บาทต่อครั้ง และไม่เกิน 4,500 บาทต่อสัปดาห์
2. ค่าเตรียมเส้นเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมพร้อมอุปกรณ์ไม่เกิน 20,000 บาทต่อรายต่อ 2 ปี ทั้งนี้ หากระยะเวลา 2 ปีนั้น ผู้ประกันตน มีความจำเป็นต้องเตรียมเส้นเลือดหรือแก้ไขสำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายแก่ผู้ประกันตนในอัตราที่จ่ายจริงไม่เกิน 10,000 บาท
3. ค่าตรวจรักษาและค่าน้ำยาล้างช่องท้องพร้อมอุปกรณ์ในอัตราไม่เกิน 20,000 บาท
4. ค่าวางท่อรับส่งน้ำยาเข้าออกช่องท้องพร้อมอุปกรณ์ในอัตราไม่เกิน 20,000 บาทต่อรายต่อ 2 ปี

ทั้งนี้ ตนขอแนะนำว่าผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังว่า ผู้ต้องระมัดระวังรักษาสุขภาพให้แข็งแรงและชะลออาการเสื่อมของไต โดยต้องควบคุมอาหาร ระดับน้ำตาลในอาหารให้ลดลง ป้องกันโรคที่เกิดจากระบบหัวใจและหลอดเลือด รักษาระดับความดันเลือดด้วยการพักผ่อนให้มาก ควบคุมอาหาร อย่าออกกำลังกายหนัก โดยหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด เช่น บุหรี่  และสุรา ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติควบคุมและรักษาโรคที่เป็นสาเหตุของโรคไตวายเรื้อรัง คือ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคเกาต์ หรือนิ่ว หลีกเลี่ยงการใช้ยาบางชนิด ที่มีผลต่อการทำงานของไต ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเรื่องสิทธิประโยชน์สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ จังหวัดหรือสาขาทั่วประเทศ หรือสามารถสอบถามได้ที่ สายด่วน 1506 ซึ่งเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงอยู่แล้ว


You must be logged in to post a comment Login