วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

ครม.เห็นชอบขยายเวลาลดVat เหลือ 7% ต่ออีก 1 ปี

On July 3, 2018
นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยให้ขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เหลือ 7% ออกไปอีก 1 ปี จากที่จะสิ้นสุดในวันที่ 30 ก.ย.61 โดยเริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค.61 – 30 ก.ย.62 เนื่องจากคาดว่า แนวโน้มเศรษฐกิจปี 61 จะดีขึ้นต่อเนื่องจากปี 60 ส่งผลต่ออุปสงค์ การบริโภค การลงทุน ดังนั้นจึงเห็นควรให้ขยายเวลาใช้ VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี แม้จะทำให้ภาครัฐสูญเสียรายได้ 258,500 ล้านบาท


You must be logged in to post a comment Login