ad222
วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ข่าวด่วน
  • add friends

ยูเอ็นลงมติประณามอิสราเอล

On June 14, 2018
4853e2

ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมีมติด้วยคะแนน 120 ต่อ 8 เสียง และงดออกเสียง 45 เสียง เห็นชอบข้อเสนอของปาเลสไตน์ในการประณามอิสราเอลที่ใช้กำลังปราบปรามผู้ประท้วงชาวปาเลสไตน์รุนแรงเกินกว่าเหตุ ทำให้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไปแล้วกว่า 120 คน และบาดเจ็บอีกกว่า 3,800 คน นับตั้งแต่การประท้วงอิสราเอลปะทุขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี แม้ข้อเสนอของปาเลสไตน์ได้รับการโหวต แต่ที่ประชุมก็ตำหนิการยิงจรวดจากฉนวนกาซาโจมตีพื้นที่พลเรือนของอิสราเอลเช่นกัน แต่ไม่มีการระบุว่าใครเป็นผู้กระทำ

อีกด้านหนึ่งกองกำลังปาเลสไตน์ใช้กระบองและแก๊สน้ำตาสลายกลุ่มผู้ประท้วงชาวปาเลสไตน์ที่ออกมาเรียกร้องให้ประธานาธิบดีมาห์มูด อับบาส ยุติการคว่ำบาตรทางการเงินต่อชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซา เพราะเวลานี้ผู้คนในกาซามีความเป็นอยู่ยากลำบาก และมีอัตราการว่างงานสูงถึงร้อยละ 49.9 ทั้งนี้ เป็นผลจากมาตรการของประธานาธิบดีอับบาสที่สั่งลดเงินเดือนคนงานภาครัฐในกาซาลงร้อยละ 30 เพื่อหวังจะโดดเดี่ยวผู้นำกลุ่มฮามาสที่ควบคุมฉนวนกาซาเอาไว้


You must be logged in to post a comment Login