ad222
วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ข่าวด่วน

“จาตุรนต์”ชี้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปี-แผนปฏิรูปประเทศคือกับดักประเทศ

On June 14, 2018
333

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานเสวนาหัวข้อ “อนาคตประชาธิปไตยไทย ข้ามพ้นกับดักความหวัง” เนื่องในโอกาสครบรอบ 69 ปี การสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ โดยเชิญนักการเมืองที่มีชื่อเสียงมาร่วมเสวนา อาทิ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายจาตุรนต์ ฉายแสง แกนนำพรรคเพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และนายไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป

นายจาตุรนต์ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีความพยายามใดๆ ที่จะสร้างความปรองดอง ไม่พยายามแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ไม่มีการเอาข้อเสนอฝ่ายต่างๆ มาพิจารณา และไม่มีการเชิญทุกฝ่ายมาหารืออย่างเท่าเทียม กับดักในปัจจุบันไม่ใช่กับดักนักการเมือง แต่เป็นกับดักประเทศไทย โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) สร้างขึ้น คือทำให้คนไทยรู้สึกว่าขาด คสช.ไม่ได้

“กับดักประเทศไทย คือ ยุทธ์ศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศ ซึ่งรัฐธรรมนูญ ปี 60 กำหนดให้รัฐบาล องค์กรของรัฐ ต้องทำตามแผนฯเพราะหากไม่ทำ ก็จะถูกยื่นถอดถอนต่อ ป.ป.ช. และมีความผิดทางอาญาในที่สุด หาก คสช.กลับมาเป็นรัฐบาล กับดักที่ คสช.วางไว้ ก็จะอยู่ต่อไปอีก 20 ปี ส่งผลทำให้ประเทศปรับตัวไม่ทันโลก ปัญหาก็จะตกไปยังลูกหลาน ดังนั้น การขจัดความขัดแย้ง ต้องแก้ด้วยกระบวนการยุติธรรม” นายจาตุรนต์ กล่าว

นายจาตุรนต์ กล่าวว่า สำหรับข้อเสนอของพรรคเพื่อไทย ในการปลดกับดักประเทศไทย คือ ให้กำหนดวันเลือกตั้งโดยเร็ว ระบุวันที่แน่นอน, หลังกำหนดวันเลือกตั้ง คสช.ต้องไม่ใช้ ม.44, ก่อนเลือกตั้ง 3 เดือน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้งหมดทั้งลาออก แล้วให้ปลัดกระทรวงทำหน้าที่แทน โดยใช้กฎหมาย ม.169 ที่ห้ามมีการแต่งตั้งโยกย้าย หรือ อนุมัติงบประมาณ, ยกเลิกคำสั่ง คสช.ที่ไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม และประมวลกฎหมายอาญา

“และเพื่อป้องกัน คสช.สืบทอดอำนาจ พรรคเพื่อไทยยืนยันจะไม่สนับสนุนนายกฯ คนนอก ขณะที่ ทุกพรรคการเมืองต้องมุ่งมั่นแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 60 โดยประกาศเป็นนโยบายที่ชัดเจน ซึ่งพรรคเพื่อไทยจะแก้ไขทั้งฉบับ และเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม พรรคจะแก้ไขและยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูป ด้วย” นายจาตุรน์ กล่าว


You must be logged in to post a comment Login