ad222
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ข่าวด่วน

ครูบาศรีวิชัย / โดย พระพยอม กัลยาโณ

On June 14, 2018
4852p1

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

ช่วงนี้ที่ลำพูน-เชียงใหม่มีการจัดงานใหญ่งานหนึ่งคือ งานรำลึก 140 ปี ชาตกาล ครูบาศรีวิชัย ซึ่งได้นิมนต์อาตมาและอาจารย์ ส.ศิวรักษ์ อภิปรายเสวนาเรื่อง “ทำอย่างไรจะให้ครูบาศรีวิชัยเข้าสู่สากลให้โลกยอมรับ” เหมือนจะเสนอเรื่องให้ท่านได้รับรางวัลยูเนสโก

การอภิปรายมีการพูดเรื่องบุญต่างๆกันใหญ่โต ใครที่เคยอ่านประวัติครูบาศรีวิชัยก็จะทึ่งและอัศจรรย์มาก เพราะยุคท่านเป็นยุคเปลี่ยนผ่านระหว่างศาสนจักรกับพุทธจักรที่มีการออกกฎหมายคณะสงฆ์ เป็นการเปลี่ยนระบบครั้งใหญ่ ทางล้านนาเขาก็มีธรรมเนียมระบบพระอุปัชฌาย์กับลูกศิษย์ที่ยึดถือสืบเนื่องกันมา

ตอนท่านถูกจับคุมขังกว่า 20 ปี ทั้งที่ท่านไม่ได้มีความผิด เนื่องจากท่านเป็นพระอุปัชฌาย์โดยไม่ได้ผ่านส่วนกลางแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ท่านเลยโดนข้อหาอธิกรณ์ข้อนี้ จับท่านกักบริเวณ แต่ความเคารพความศรัทธาของประชาชนภาคเหนือที่มีต่อท่านยังล้นเหลือ เพราะท่านเป็นพระที่เจริญธรรมข้ออัตถจริยา คือบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วย เช่น สร้างทางขึ้นพระธาตุดอยสุเทพโดยไม่ได้ใช้งบประมาณของรัฐบาลแม้แต่บาทเดียว แต่ดึงประชาชนที่ศรัทธามาร่วมกันสร้าง ใช้เวลาถึง 5 เดือนกว่าจะเสร็จ รัฐบาลกลับเพ่งเล็งว่าท่านซ่องสุมมวลชนเหมือนจะเป็นกบฏผีบุญอะไรต่างๆ แต่ท่านก็รอดพ้น จนอายุ 60 ปีท่านก็มรณภาพ ละสังขาร

มีประชาชนจำนวนมากแย่งอัฐิของท่านกันชุลมุน ทั้งที่ไฟในพิธียังไม่ทันจะดับ ทำให้เห็นถึงความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อท่านมากมาย เพื่อเก็บอัฐิ พระธาตุของท่านไปบูชา

การจัดงานเสวนาครั้งนี้สวนทางกับเรื่องคดีความของพระขณะนี้อย่างมาก ทำให้เห็นความแตกต่างของพระดี พระที่ประชาชนศรัทธา กับพระที่มีปัญหาในปัจจุบันได้อย่างดี ไม่ใช่เฉพาะภาคเหนือที่มีพระดี เรามีพระดีทุกภาค ภาคใต้มีหลวงพ่อพุทธทาส หลวงพ่อทวด ภาคเหนือมีครูบาศรีวิชัย ภาคอีสานมีหลวงปู่มั่น หลวงพ่อชา ภาคกลางมีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

พระดีที่ประชาชนศรัทธามีทุกภาค ไม่ได้มีแต่พระที่ไม่ดี การจัดเสวนาครั้งนี้จะทำให้ข่าวพระไม่ดี พระที่มีปัญหาอย่างโน้นอย่างนี้ลดลง เอาเรื่องดีมาพูด มาเสนอ มาเผยแพร่บ้างก็จะเป็นประโยชน์ ยังไงก็ขอให้ชาวพุทธเรามั่นคงในพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login