วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

“PTG” จับมือ “BAFS”ตั้งบริษัทย่อย ลุยประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเข้าถือหุ้น 60%

On June 13, 2018
PTG

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า ในวันนี้บริษัทฯได้มีการลงนามสัญญาร่วมทุนกับ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS หลังจากก่อนหน้านี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติอนุมัติ เพื่อจัดตั้งบริษัทย่อย ได้แก่บริษัท บีพีทีจี จำกัด สำหรับประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน บริเวณด้านหน้าคลังน้ำมันพิจิตร คลังน้ำมันนครลำปาง และสถานีสูบถ่ายน้ำมันกำแพงเพชรของบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 100 ล้านบาท และ PTG เข้าถือหุ้น 60%

สำหรับการร่วมลงทุนดังกล่าว ทำให้บริษัทฯคาดว่าจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารระบบขนส่ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันให้กับสถานีบริการ รวมถึงเป็นการเพิ่มจุดให้บริการครบวงจรแก่ประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง โดยคาดว่าสถานีบริการน้ำมันครบวงจรทั้ง 3 แห่งนี้ จะมีให้บริการร้านกาแฟพันธุ์ไทย ร้านสะดวกซื้อ Max Mart และครัวจิตรมาส เป็นต้น โดยจะมีมูลค่าการลงทุนรวมของการเปิดสถานีบริการทั้ง 3 แห่งอยู่ที่ประมาณ 100 ล้านบาท และเบื้องต้นบริษัทฯคาดหวังว่าจะถึงจุดคุ้มทุนภายใน 8-9 ปี

“การร่วมมือกับ BAFS ในครั้งนี้ ทำให้เรามีจุดบริการครบวงจรเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าบริเวณจุดจ่ายน้ำมันทางท่อ และเป็นการเพิ่มการใช้ระบบขนส่งทางท่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมความมั่นคงทางด้านพลังงานโดยเราคาดว่าระบบขนส่งทางท่อ จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการระบบขนส่งน้ำมันให้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับสถานีบริการทั้งนี้ PTG อยากจะขอขอบคุณ BAFSที่ให้ความไว้วางใจ และเชื่อมั่นใน PTG จนทำให้เกิดความสำเร็จในการร่วมทุนในวันนี้ โดยเมื่อปี 2559 ทาง BAFS ก็ให้โอกาส PTG เข้าไปถือหุ้นในบริษัทลูกอย่างบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด หรือ FPTโดยการถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด (PTGLG) ในสัดส่วน 9.55%” นายพิทักษ์ กล่าว

ด้านหม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล ประธานกรรมการบริหารบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)หรือ BAFS กล่าวอีกว่า วันนี้รู้สึกยินดีมาก เพราะบริษัทได้มีการลงนามร่วมทุนกับ PTG เพื่อตั้งบริษัทร่วมทุน “BPTG” เพื่อทำธุรกิจสถานีบริการน้ำมันใน brand PT บนที่ดิน ที่จัดซื้อสำหรับโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปยังภาคเหนือ ของ BAFS Group ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ที่ดินด้านหน้าสถานีเพิ่มแรงดัน ที่จังหวัดกำแพงเพชร ที่ดินด้านหน้าคลังน้ำมัน ที่จังหวัดพิจิตรและลำปาง

อีกทั้งโครงการดังกล่าวยังเป็นการขยายท่อขนส่งน้ำมันไปยังภาคเหนือ ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งพลังงานที่ BAFS Group มีความตั้งใจอย่างมากเพื่อช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการขนส่งน้ำมันทางอื่น ทำให้โครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างแท้จริง

ขณะที่บริษัทฯยังมีการวางแผนจะพัฒนาที่ดินทั้ง 3 แห่ง ให้เป็นจุดพักรถ เนื่องจากที่ดินบริเวณที่ตั้งคลังน้ำมันจังหวัดพิจิตร เป็นที่ดินติดทางหลวงสายรอง ซึ่งมีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นจุดพักรถให้กับรถบรรทุกขนาดใหญ่ และรถบรรทุกน้ำมันโดยมีการให้บริการที่พัก สถานที่อาบน้ำ สถานที่พักผ่อน อาหาร ที่มีคุณภาพและราคาไม่แพง ส่วนที่ดินบริเวณสถานีสูบถ่ายน้ำมัน จังหวัดกำแพงเพชรมีพื้นที่ติดกับทางหลวงหมายเลข 1 สามารถพัฒนาให้เป็นจุดอำนวยความสะดวก ให้บริการกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถทั่วไปและรถบรรทุกขนาดเล็กได้

“เรารู้สึกยินดีอย่างมาก เพราะ BAFS ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับ PTG เพื่อก่อตั้งบริษัท BPTG ในวันนี้ ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มที่ดีในการสร้างโอกาสในอนาคต และยังสอดคล้องกับนโยบายของทางภาครัฐที่มีการสนับสนุนการขนส่งทางท่อ เพื่อช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์” หม่อมราชวงศ์ศุภดิศดิศกุล กล่าว


You must be logged in to post a comment Login