วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

อิมแพ็คเชิญผู้เชี่ยวชาญจากทีเส็บ ร่วมสัมมนาหัวข้อ Digital MICE Communications

On June 13, 2018
Digital MICE

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด นำโดยคุณจินตนา พงษ์ภักดี (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรม Meet the Pro โดยเชิญคุณสริตา จินตกานนท์ (ที่ 8 จากขวา) ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (ทีเส็บ) บรรยายความรู้ในหัวข้อ “Digital MICE Communicationsการสื่อสารในยุคดิจิทัลเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจไมซ์”โดยมุ่งมั่นสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับแนวโน้มการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ให้ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าในกลุ่มธุรกิจไมซ์ รวมทั้งเพื่อเรียนรู้การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจไมซ์โดยตรง ซึ่งปัจจุบันธุรกิจไมซ์มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นอีกหนึ่งในธุรกิจสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก


You must be logged in to post a comment Login