ad222
วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ข่าวด่วน

SACICT ชวนนักสร้างสรรค์ค้นหาแรงบันดาลใจ ในนิทรรศการ Innovative Craft Award 2018

On June 13, 2018
ica

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ขอเชิญชมนิทรรศการแสดงผลงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 หรือ Innovative Craft Award 2018 (ICA 2018) ภายใต้ แนวคิด “MASS x CLUSIVITY” ผลงานสร้างสรรค์หัตถศิลป์ที่เกิดจากการผสมผสานแนวคิดและกระบวนการ ระหว่างงานฝีมือและงานอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมผลงานสร้างสรรค์และต่อยอดการพัฒนาหัตถศิลป์ให้เข้าถึงการ  ใช้งานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

ภายในงานพบกับผลงานสร้างสรรค์หัตถศิลป์ที่เกิดจากการผสมผสานแนวคิดและกระบวนการระหว่างงานฝีมือและ งานอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์หัตถศิลป์ด้วยนวัตกรรมใหม่เพื่อให้สามารถเผยแพร่สินค้าหัตถกรรมได้ใน วงกว้าง โดยยังคงรักษาเอกลักษณ์เฉพาะตัวและยังคงมนต์เสน่ห์แห่งงานหัตถศิลป์กว่า 20 ผลงาน จากผู้เข้ารอบ สุดท้าย ประเภทประชาชนทั่วไป (มืออาชีพ) และประเภทอุดมศึกษา

นิทรรศการแสดงผลงานการออก แบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 18 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารศาลาพระมิ่งมงคล  ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ ระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สอบถามรายละเอียดได้ที่ 1289 หรือ  www.facebook.com/sacict


You must be logged in to post a comment Login