ad222
วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ข่าวด่วน

นายกฯสั่งจับตาสงครามซีเรียอย่างใกล้ชิด

On April 17, 2018
333

ที่ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปะทะกันระหว่างสหรัฐฯ และประเทศซีเรีย ว่า ยังเป็นเรื่องที่ห่างไกลกับประเทศของเรา แต่ก็ต้องติดตามความก้าวหน้าของสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งขณะนี้อาจยังไม่เรียกว่าเป็นสงคราม แต่เป็นการปฏิบัติการทางทหารของ 2 กลุ่มประเทศ คือประเทศมหาอำนาจและประเทศพันธมิตร อย่างไรก็ตามมองว่าจะไม่เกิดผลกระทบกับประเทศไทยโดยตรง แต่อาจเกิดผลกระทบทางอ้อมที่เกี่ยวกับมาตรการต่างๆ เช่น มาตรการกีดกันทางการค้า ดังนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องติดตาม จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายความมั่นคง สภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อหามาตรการลดผลกระทบทางอ้อมดังกล่าว

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวว่า เป็นเรื่องที่กระทรวงการต่างประเทศต้องดูแล ต้องคุยกัน แต่ตอนนี้เรายังไม่เกี่ยว ถือว่าอยู่ค่อนข้างห่างไกล แต่ก็ต้องจับตาดูอย่างเข้มงวดเป็นไปตามอาเซียน อาเซียนว่าอย่างไรเราก็ว่าอย่างนั้น ส่วนที่ตนจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาในสัปดาห์นี้ ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ เพราะมีการนัดหมายกันมานาน 3 เดือนแล้ว เป็นการไปพูดคุยเรื่องความร่วมมือเกี่ยวกับการฝึกอะไรต่างๆ


You must be logged in to post a comment Login