ad222
วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ข่าวด่วน

นายกฯยินดีสงกรานต์คนไทยใส่ใจวัฒนธรรม-อาชญากรรมลด

On April 15, 2018
สรรเสริญ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พอใจภาพรวมสงกรานต์ทั่วประเทศเป็นไปด้วยดี ประชาชนให้ความสำคัญกับกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย มากขึ้นตามการรณรงค์ของภาครัฐและกระแสของละครอิงประวัติศาสตร์ นอกจากนี้สถิติการเกิดอาชญากรรมยังลดลงกว่าปีที่ผ่าน ๆ มา ผลจากมาตรการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของภาครัฐและประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีการเล่นน้ำสุภาพตามแบบประเพณีไทย ไม่ใช่อุปกรณ์รุนแรง และแต่งกายมิดชิด


You must be logged in to post a comment Login