ad222
วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561
ข่าวด่วน

นายกฯสั่งหน่วยงานมั่นคงติดตามสถานการณ์โจมตีซีเรีย

On April 15, 2018
พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้หน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวโจมตีซีเรียของสหรัฐฯ อังกฤษ และฝรั่งเศส โดยอ้างว่าเพื่อตอบโต้การใช้อาวุธเคมีของซีเรีย

พล.อ.วัลลภกล่าวว่า การใช้อาวุธเคมีเป็นเรื่องที่หลายประเทศไม่เห็นด้วยตามหลักกฎหมายสากลระหว่างประเทศ เนื่องจากอานุภาพการนำมาใช้โจมตีดังกล่าว เป็นการทำลายชีวิตและสร้างความสูญเสีย ซึ่งไทยเองก็ไม่ต้องการให้เกิดความสูญเสียและอยากให้ทุกฝ่ายใช้ความอดทน อดกลั้น หาสถานการณ์ดังกล่าวรุนแรงเป็นที่กังวล อาจจะมีการประชุมองค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ซึ่งสามารถเรียกประชุมฉุกเฉินได้หรือหากมีชาติสมาชิกร้องขอ


You must be logged in to post a comment Login