ad222
วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
ข่าวด่วน

ดุสิตโพลพบ 48.50% ชอบบุพเพสันนิวาสสืบสานวัฒนธรรมดีงามไทย

On April 15, 2018
สวนดุสิตโพล

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ติดตามชมละครเรื่อง “บุพเพสันนิวาส” จำนวนทั้งสิ้น 1,272 คน ระหว่างวันที่ 10-14 เม.ย.ที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 48.50 มองว่า เป็นละครที่ดี สนุกสนาน ให้ทั้งข้อคิดและความบันเทิง, ร้อยละ 44.86 ทำให้รู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ บุคคลสำคัญ วัฒนธรรมอันดีงาม

สิ่งที่ประชาชนชอบมากที่สุด คือ ร้อยละ 47.32 พระเอก นางเอก ตัวละครทุกตัว,ร้อยละ 42.35 บทประพันธ์และบทโทรทัศน์ดี เล่าเรื่องสนุก เดินเรื่องได้ดี, ร้อยละ 26.26 การแต่งกาย เสื้อผ้า คำพูด คำศัพท์โบราณ ส่วนสิ่งที่ไม่ชอบคือ ร้อยละ 37.13 กระแสโจมตี ดราม่าต่าง ๆร้อยละ 23.25 การจ้องจับผิดละคร และ ร้อยละ 21.56 การนำตัวละครไปแอบอ้าง ใช้ประโยชน์ในทางที่ผิด

ประชาชนมองว่า ละคร “บุปเพสันนิวาส” ทำให้สังคม ประเทศชาติ ได้รับประโยชน์ เรื่อง การสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามให้คนรู้จักมากขึ้น ถึงร้อยละ 39.75, เรื่องกระตุ้นการท่องเที่ยว มีการตามรอยสถานที่ในละคร ร้อยละ 22.15 และ ร้อยละ 17.60 กระตุ้นเศรษฐกิจ เกิดการหมุนเวียนรายได้,

นอกจากนี้ ประชาชน ร้อยละ 30.77 อยากให้หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องสานต่อด้วยการ ส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีไทย, ร้อยละ 28.85 อยากให้รัฐบาล ทำนุบำรุงดูแลโบราณสถานให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้, และร้อยละ 22.44 อยากให้ รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยแต่งกายชุดไทย มากขึ้น


You must be logged in to post a comment Login