ad222
วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561
ข่าวด่วน

“มีชัย” หวังปี62 ประชาชนเลือกส.ส.ใหม่ทำงานเพื่อชาติบ้านเมือง

On April 15, 2018
นายมีชัย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งหน้าจะได้เห็นอะไรใหม่ๆ แน่นอน ซึ่งมีกลุ่มการเมืองมากกว่า 90 กลุ่มยื่นขอจัดตั้งพรรคการเมือง ถือเป็นเรื่องที่ดี ไม่คิดว่าจะมีคนสนใจมากขนาดนี้ อีกทั้งมีพรรคแปลกใหม่ที่จะเป็นทางเลือกให้กับประชาชน แต่พรรคใหม่ จะติดตลาดหรือไม่คงต้องใช้เวลา คงต้องดูที่นโยบาย ส่วนนักการเมืองหน้าใหม่ จะสู้คนเก่าได้หรือไม่ เชื่อว่าประชาชนเปลี่ยนไปมาก และมองที่คุณภาพมากกว่าความเป็นคนเก่า

นายมีชัยยังชี้ว่า การลงคะแนนแบบใช้บัตรใบเดียว ที่เลือกทั้งคน ทั้งพรรค และนายกรัฐมนตรีในคราวเดียวกันนั้น จะทำให้ประชาชนต้องคิดมากขึ้น มีความตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้น จึงหวังว่า ประชาชนจะเลือกคนใหม่ๆ มาดูแลประเทศ ไม่ทำการเมืองกลับสู่ความขัดแย้งแบบเดิม


You must be logged in to post a comment Login