ad222
วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ข่าวด่วน

เมตตาธรรม / โดย พระพยอม กัลยาโณ

On April 13, 2018
4810p

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

วันสงกรานต์เป็นช่วงที่ประชาชนคึกคัก แม้แต่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังจัดให้รดน้ำ สงกรานต์ปีนี้จึงคึกคักสนุกสนานกันเต็มที่ แต่อย่าลืมหัวใจสำคัญของวันสงกรานต์ คือ การรับศีล รับพร รับบุญกุศล อย่าให้สงกรานต์เป็นสงสาร บาดเจ็บล้มตายเพราะความประมาท ความคึกคะนอง

สิ่งที่จะทำให้มนุษย์มีความสดชื่น ไม่ห่อเหี่ยว ไม่หดหู่ ไม่สมเพชเวทนาคือหลักธรรม 2 ประการ ได้แก่ 1.โยนิโสมนสิการ ต้องใคร่ครวญว่าจะเที่ยวอย่างไรถึงจะอยู่รอดปลอดภัย ซึ่งไม่มีอะไรเกินกว่าศีล 5 เพราะช่วงสงกรานต์มักจะผิดศีลข้อ 5 มากที่สุด คือ สุราเมรยมัฌชปะมาทัตถานาเวรมณี ไม่ละเว้นการดื่มสุราเมรัยและเครื่องดองของมึนเมา ศีลข้ออื่นๆ อาจไปลักขโมย ไปลวนลาม

ช่วงสงกรานต์จึงขอให้นึกถึงคุณธรรม เพื่อทำให้เราเบิกบาน ชื่นบาน  มีเมตตาธรรม จะปล่อยนก ปล่อยปลา ปล่อยเต่า ไถ่ชีวิตโคกระบือก็มีให้ทำกันเยอะแยะช่วงนี้ ถือเป็นการทำบุญเพื่อหมดเคราะห์หมดทุกข์ เพิ่มสุขให้ชีวิต

เมตตาต้องมีตลอด ไม่ใช่มีเฉพาะช่วงสงกรานต์ เป็นข้าราชการก็ต้องไม่โกงคนยากคนจน คนไร้ที่พึ่ง หรือเด็ก ไม่ตัวเป็นแมวที่จ้องแต่จะกินปลาย่าง  

เมื่อโกงก็ทำให้คนเกิดทุกข์ บ้านเมืองเสียหาย อย่างที่ คุณรจนา สินที อดีตข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระดับชำนาญการพิเศษ ซึ่งรับผิดชอบ “กองทุนเสมาพัฒนาชีวิต” ซึ่งถูกพิจารณาโทษทางวินัยร้ายแรง “ไล่ออกจากราชการ” เขียนจดหมายเปิดเผยให้นายกรัฐมนตรีจัดการอย่างจริงจังกับทุกหน่วยงานที่มีปัญหาการทุจริตทุกงาน ทุกโครงการ ไม่ว่ามูลค่าความเสียหายจะเท่าไหร่ ต้องดำเนินการหาคนผิดมาลงโทษ มารับผิดชอบและให้สังคมเฝ้าติดตาม เพราะบางคดีเกิดขึ้นเป็นเวลานานแล้ว โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ระดับหมื่นล้านแสนล้าน

ข้อความในจดหมายระบุโกงเรื่องนั้นเรื่องนี้ ยิ่งโครงการที่มีงบประมาณมากก็มีการโกงมาก สงสารชาติบ้านเมืองที่เต็มไปด้วยคนโกง การจัดการกับคนโกงจึงไม่ใช่แค่ทำเป็นอีเว้นท์ เฉพาะคน เฉพาะเรื่อง เพราะมีคนโกงเป็นขบวนการ เอาไปใส่บัญชีญาติพี่น้องและคนอื่นๆ เพื่อไม่ให้จับได้

สงกรานต์ปีนี้จึงต้องมองให้ลึกซึ้ง คิดให้รอบคอบ มีสติและมีเมตตาธรรม มีพรหมวิหารอยู่ในใจเป็นที่ตั้ง มีความสงสารคนที่ทุกข์ยากอดอยาก ถ้าเขาได้ดิบได้ดี เราก็พลอยยินดีกับเขา ถ้าเขาชั่ว เขาเลว เขาได้รับทุกข์รับกรรม เราก็ถือเป็นกรรมของเขา ก็จะเป็นสงกรานต์ที่มีคุณธรรม อย่าเป็นสงกรานต์เลือด ตีรันฟันแทง เกิดอุบัติเหตุจนบาดเจ็บล้มตายกันมากมาย แต่เป็นสงกรานต์ที่อิ่มบุญ อิ่มกุศล ประพฤติชอบ ปฏิบัติชอบ เราก็จะมีความสุขจริงๆ

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login