ad222
วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ข่าวด่วน

พาณิชย์ชี้สงครามการค้าสหรัฐ-จีน สินค้าไทยบางอย่างได้ประโยชน์

On April 9, 2018
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงน์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า จากการประเมินสถานการณ์ผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ และจีน ทุกฝ่ายจะติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ มองว่า จะกระทบกับสินค้าเหล็กและอลูมิเนียมในประเทศ เชื่อว่าอาจจะกระทบกับไทยเพียงเล็กน้อย ขณะเดียวกันการที่สหรัฐออกมาตรการการค้ากับจีน อาจเป็นประโยชน์กับไทยกรณีสินค้าบางรายการที่สหรัฐไม่สามารถส่งออกได้ ซึ่งไทยควรใช้โอกาสนี้ในการเปิดตลาด ศึกษาเจาะตลาดไปทั้งจีน และสหรัฐ เพื่อทดแทนเม็ดเงินที่หายไป จากการตอบโต้ของสหรัฐและจีน


You must be logged in to post a comment Login