ad222
วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ข่าวด่วน

“ดอน” เชื่อต่างชาติเข้าใจการเมืองไทย

On March 13, 2018
ดอน ปรมัตถ์วินัย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายดอน ปรมัติวินัยถ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ซึ่งจะรับไม้ต่อจากสิงคโปร์ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ในระหว่างนี้จึงต้องเตรียมความพร้อมพื้นฐานไว้ เพราะทุกเรื่องในอาเซียนจะต้องวิ่งเข้าหาประเทศไทย ขณะเดียวกันยังต้องเดินหน้าสู่การเลือกตั้งในปีหน้าคู่กันไปด้วย เพื่อให้รัฐบาลต่อไปสามารถทำหน้าที่ต่อได้

นายดอน ยังเชื่อว่า หลายประเทศเข้าใจสถานการณ์การเมืองไทย และขณะนี้ยังไม่มีประเทศใดแจ้งความประสงค์ส่งคนมาสังเกตการณ์การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น


You must be logged in to post a comment Login