ad222
วันพฤหัสที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561
ข่าวด่วน

“พล.อ.ประวิตร” ไม่สนกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง จี้ยุบคสช.

On March 13, 2018
พล.อ.ประวิตร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า จากที่มีการเรียกร้องจากกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง จี้จะให้ยุบคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อให้เป็นเพียงรัฐบาลรักษาการช่วงเตรียมการเลือกตั้งนั้น คงเป็นไปไม่ได้ โดยชี้ว่า คสช.ยังต้องทำหน้าที่ต่อไปเพือดูแลความสงบเรียบร้อยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 265

ทั้งนี้มาตรา 265 ระบุไว้ว่า ให้ คสช. ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญยังคงอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกเข้ารับหน้าที่


You must be logged in to post a comment Login