ad222
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ข่าวด่วน

คสช.ย้ำอยู่จนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่

On March 11, 2018
333

พล.ต.ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 (ผบ.มทบ.11) ในฐานะทีมโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงกรณีที่กลุ่มคนอยากเลือกตั้งเสนอให้ยุบ คสช. เหลือไว้เพียงรัฐบาลรักษาการณ์ ว่า ปัจจุบันเรามีรัฐธรรมนูญ ปี 2560 โดย คสช. ได้สร้างและรักษาสภาพแวดล้อมที่สงบสุขและมั่นคงปลอดภัยให้เอื้ออำนวยต่อโรดแม็พที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านให้กับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ชี้แจงแล้วว่าการเลือกตั้งเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น คสช. จะทำทุกอย่างเพื่อสนับสนุนรัฐบาลที่จะมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว 

ส่วนการใช้กฎหมายในปัจจุบันเป็นไปตามความจำเป็น และสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ข้อเท็จจริงคือ คสช. ไม่ได้ใช้อำนาจใดๆ นอกกรอบที่กำหนดไปกว่าการฟ้องร้องต่อศาลในเรื่องจำเป็น ซึ่งกลุ่มเรียกร้องสามารถต่อสู้ในกระบวนการดังกล่าวได้ จึงขอความร่วมมือจากกลุ่มดังกล่าว รวมถึงทุกภาคส่วนในสังคมควรร่วมมือกันสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยไปสู่การเลือกตั้งตามโรดแม็พ น่าจะเป็นการสร้างสรรค์มากกว่าไปดำเนินการอย่างอื่น


You must be logged in to post a comment Login