ad222
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561
ข่าวด่วน

“ว.วชิรเมธี”เตือนผู้นำก้าวให้พ้น”หลักกูเพื่อนพี่น้องกู”

On March 11, 2018
333

ที่ห้องประชุมอนุสรณ์สถาน มูลนิธิ 14 ตุลา จัดกิจกรรม “ผ้าป่าประชาธิปไตย 45 ปี 14 ตุลา” โดยพระอาจารย์มหาวุฒิชัย วชิรเมธี นพ.วิชัย โชควิวัฒน ประธานมูลนิธิ 14 ตุลา และนายประสาร มฤคพิทักษ์ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) เข้าร่วม ซึ่งภายในงานได้มีพิธีทำบุญอุทิศสวดกุศลให้กับวีรชน14 ตุลา โดยพระสงฆ์จำนวน 5 รูป จากวัดเทพธิดารามมาประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา จากนั้นพระอาจารย์มหาวุฒิชัย วัชรเมธี ได้แสดงปาฐกถาธรรมเรื่อง “14 ตุลาธรรมาธิปไตย” เพื่อรำลึกถึงผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ 14 ต.ค.2516  

ทั้งนี้ ท่าน ว.วชิรเมธี กล่าวปาฐกถาธรรม หัวข้อ “14 ตุลา ธรรมาธิปไตย” ว่า  หัวใจของประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ยั่งยืนได้ ต้องมีเนื้อในเป็นธรรมาธิปไตย โดยผู้นำ ผู้ปกครอง ต้องมีธรรมะใช้เป็นหลักในการบริหารประเทศที่ต้องใช้การตัดสินใจที่เอาธรรมยึดเรื่องถูกต้องเป็นสำคัญ ไม่ใช่เอาแต่ตนเองหรือพวกพ้อง ก็เป็นอัตตาธิปไตยซึ่งจะนำไปสู่ลัทธิเผด็จการ ที่ก้าวไม่พ้นตัวกู ของกู หลักกู เพื่อนพี่น้องกู เป็นโลกาธิปไตย ไม่ตัดสินบนความผิด ความถูกต้อง เอาแต่ความถูกใจ มีความลำเอียง เพราะรัก เพราะกลัวงานเข้าตัวเอง จึงทำอะไรเกินเลยจากทำนองครองธรรม อย่างที่เห็น ยอมจนเสียหลักการ

“ประเทศไทยจะเผชิญปัญหาระบอบประชาธิปไตย ลุ่มๆดอนๆต่อไป หากผู้นำไม่ตัดสินใจในหลักของธรรมมาธิปไตย คือพรหมวิหาร 4 คือเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัส ไว้ว่ามนุษย์ทุกคนเป็นพรหมได้ และทำได้ตามนี้จะเป็นพระพรหมที่อยู่ติดดิน ซึ่งเวลานั้น บ้านเมืองจะร่มเย็นเป็นสุข ไม่มีการคอร์รัปชั่น โดยผู้นำต้องทำประโยชน์ให้กับกับทุกคน ถ้ายึดอัตราธิปไตย เอาผลประโยชน์ตัวเองพรรคพวก เป็นที่ตั้ง บ้านเมืองก็เสียหาย ซึ่งแม้การตัดสินใช้เสียงส่วนใหญ่ในระบบประชาธิปไตย ถูกก็มี ผิดก็มี หรือจะเป็นพวกมากลากไป เอาเป็นว่าถ้าได้เสียงก็เอาด้วย นี่ก็เกิดความเสียหาย เราเห็นตัวอย่างอยู่มากมาย แต่อย่างน้อยประชาธิปไตยยังยึดโยงประชาชน ยังฟังเสียงประชาชนใช้ได้ดีกว่าทำอะไร ที่ยึดตัวเองเป็นใหญ่ นำไปสู่เผด็จการและลัทธิเผด็จการ พระพุทธเจ้าตรัสว่ายังไม่ดีหรอกแม้ในระบบโลกาธิปไตยก็ต้องใช้ประชาธิปไตย โดยมีธรรมาธิปไตยเป็นเนื้อใน คือทำอย่างไรให้ผลประโยชน์ประชาชนดีขึ้นเรื่อยๆ ผลประโยช์ทางเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต สิทธิเสรีภาพ มีส่วนร่วมตัดสินใจอนาคตประเทศ และไม่ควรนิ่งเฉยกับเรื่องน่าตกใจมากที่คนในกรุงเทพฯที่มีการศึกษาดีที่สุดของประเทศ กลับไปอยู่ฝ่ายตรงข้ามประชาธิปไตย ถึงเวลาที่เป็นเรื่องที่พวกเราต้องช่วยแก้ให้ถูกทาง เพราะวีรชน 14 ตุลา วางเดิมพันชีวิตไว้สูงเพื่อทำให้บ้านเมืองไทยสวยงาม แม้เสียชีวิตต่อสู้หวังให้ได้ประชาธิปไตย ที่มีธรรมาธิปไตย เพื่อให้ประชาชนรู้สึกหวงแหนความคิด การพัฒนาประเทศที่ทุกคนที่มีสิทธิเสรีภาพ เห็นคุณค่า ของความเสมอภาคเป็นเหมือนลมหายใจจนไม่ยอมให้ใครมาล้มได้ เมื่อถึงวันนั้นประเทศไทยจะเจริญรุ่งเรืองแท้จริง ไม่ใช่อยู่ที่การวนเวียนในวัฏจักรฉีกแก้รัฐธรรมนูญ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า” ท่าน ว.วชิรเมธี กล่าว

ด้าน น.พ.วิชัย กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ 45 ปี 14 ตุลา ทางมูลนิธิฯจึงจัดทอดผ้าป่า เพื่อระดมทุมจัดกิจกรรมปาฐกถา ในปีนี้ถึง 4 ครั้ง และบรรยากาศของประเทศพร้อมที่เดินเข้าสู่เป็นประชาธิปไตย ซึ่งการเป็นประชาธิปไตยต้องใช้เวลา ซึ่งที่ผ่านมายังคงล้มลุกคลุกคลาน เพราะประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจได้ง่าย พร้อมมองว่าเหตุใดคนในกรุงเทพฯที่มีการศึกษาดีที่สุดในประเทศ กลับคิดเป็นปรปักษ์กับประชาธิปไตย ซึ่งสะท้อนถึงระบบการศึกษาที่ล้มเหลวและผู้นำที่ไม่ต้องการใช้อำนาจเพื่อสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริง ซึ่งส่วนตัวเชื่อว่าการเลือกตั้งเป็นกลไกที่จะทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แม้จะได้คนดีหรือไม่ดี ซึ่งเรื่องนี้ประชาชนจะเรียนรู้เอง  ส่วนที่หลายฝ่ายมองว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนั้นมีปัญหา รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้แล้ว ฉะนั้นต้องตั้งต้นที่รัฐธรรมนูญ แม้จะแก้ไขได้ยาก แต่หากมีกลไกและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ตนเชื่อว่าประชาธิปไตยจะสามารถเดินหน้าไปได้


You must be logged in to post a comment Login