ad222
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ข่าวด่วน

“อภิสิทธิ์”ถามเมื่อไหร่จะให้พรรคการเมืองเดินหน้าตามกม.ใหม่

On February 22, 2018
333

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะยกเลิกคำสั่ง คสช. เพื่อเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่นในเดือนมิถุนายนว่า ไม่ได้ฮือฮา เพราะตามคำสั่ง คสช. ที่ประกาศเมื่อเดือนธันวาคม 2560 ระบุชัดเจนเมื่อกฎหมายเลือกตั้งผ่านกระบวนการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ รวมทั้งนำขึ้นทูลเกล้าฯ คาดว่าจะอยู่ที่ 2-4 เดือนข้างหน้า ฉะนั้นก็จะตรงกับเดือนมิถุนายนอยู่แล้ว เมื่อประกาศใช้กฎหมายจะมีการทบทวนการจัดการเลือกตั้ง

อย่างไรก็ตาม ไม่อยากให้เน้นที่การเลือกตั้งท้องถิ่น เพราะความจริงจะต้องเริ่มต้นที่กระบวนการของพรรคการเมือง และเมื่อมีการปลดล็อคเพื่อให้มีความพร้อมสู่การเลือกตั้งจะครอบคลุมถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นด้วย

ดังนั้น จึงไม่ควรยึดติดว่าจะเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อไหร่ แต่เป็นเรื่องของเมื่อไหร่จะเริ่มต้นให้พรรคการเมืองได้เดินหน้าตามบทบัญญัติของกฎหมายใหม่เสียที


You must be logged in to post a comment Login