ad222
วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
ข่าวด่วน

ครม.ไฟเขียวเวนคืนที่ดินกาฬสินธุ์-ฉะเชิงเทราขยายถนน4 เลน

On February 13, 2018
นายอาคม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม.เห็นชอบเวนคืนที่ดินในพื้นที่ 2 จังหวัดเพื่อแก้ปัญหาการจราจร อีกทั้งสนับสนุนการขยายตัวและพัฒนาเมือง โดยเห็นชอบในหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ต.โพนทอง ต.หนองกุง อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ พ.ศ. …. เพื่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ฌ. ผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์ ก่อสร้างถนนขนาด 4 ช่องจราจร โดยมีพื้นที่ที่จะต้องเวนคืนราว 93 ไร่ มีอาคารสิ่งปลูกสร้างถูกเวนคืนประมาณ 17 หลัง ใช้งบประมาณดำเนินโครงการ 343 ล้านบาท แบ่งเป็นการเวนคืนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ 194 ล้านบาทและก่อสร้าง 149 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังเห็นชอบหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ต.หอมศีล ต.บางสมัคร อ.บางปะกงและต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา พ.ศ. …. เพื่อขยายทางหลวงชนบท ฉช.2004 ขยายจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ซึ่งมีที่ดินถูกเวนคืนประมาณ 76 ไร่ จำนวน 308 แปลง มีอาคารสิ่งปลูกสร้างประมาณ 128 รายการ ใช้งบประมาณดำเนินโครงการ 1,646 ล้านบาท แบ่งเป็นเวนคืนที่ดิน 606 ล้านบาท ก่อสร้าง 1,040 ล้านบาท


You must be logged in to post a comment Login