ad222
วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
ข่าวด่วน

ครม.อนุมัติงบ906ล้านชดเชยธกส.ขาดทุนโครงการชะลอขายข้าว

On February 13, 2018
นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. วันนี้เห็นชอบจ่ายเงินชดเชยภาวะขาดทุนจากการดำเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2558/2559 ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. วงเงินรวม 906 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการนโบยายและบริหารจัดการข้าว หรือ นบข. เห็นชอบ โดยให้ ธ.ก.ส. ขอรับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี

แต่โครงการสินเชื่อชะลอการขายในปี 59/60 ไม่ต้องขอชดเชยจากรัฐบาล เพราะไม่ขาดทุน


You must be logged in to post a comment Login