ad222
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ข่าวด่วน

“ชาติชาย”หวังกมธ.3ฝ่ายฟังเหตุผลข้อโต้แย้ง

On February 11, 2018
333

นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) กล่าวถึง การตั้งกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. ว่า เราคงต้องพูดกันด้วยเหตุและผลและหวังว่าพวกเขาจะเข้าใจเหตุผลที่เราโต้แย้ง โดยเฉพาะประเด็นที่อาจจะขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ เช่น ในร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. การที่ให้มีมหรสพ อาจจะทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกันระหว่างพรรคเล็กกับพรรคใหญ่ อาจจะทำให้เกิดความไม่เที่ยงธรรมในการเลือกตั้งได้ ส่วนการขยายเวลาการเลือกตั้งเป็น เวลา 07.00-17.00 น.นั้น ฟังดูตอนแรกเหมือนจะดี หวังให้คนออกมาเลือกตั้งจำนวนมาก แต่ของเดิมที่ให้เลือกตั้งเวลา 08.00–15.00 น. ในครั้งก่อนก็มีคนออกมาใช้สิทธิมากถึง ร้อยละ 75 อยู่แล้ว และหลายพื้นที่ที่ทุรกันดารเป็นป่าเขาอาจจะไม่สะดวกเวลาขนส่งหีบเพื่อไปนับคะแนน อาจจะกินเวลาไปในช่วงค่ำมืด จะเกิดการทุจริตได้ง่ายกว่าเดิมหรือไม่

นายชาติชาย กล่าวอีกว่า ส่วนร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. การแบ่งประเภทผู้สมัครเป็น 2 กลุ่มคือ แบบอิสระและตัวแทนจากองค์กร ตนคิดว่าขัดต่อเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแน่  ส่วนการสนช.ลดกลุ่มอาชีพเหลือ 10 กลุ่มจากที่ กรธ. เสนอ 20 กลุ่ม อาจจะทำให้ความหลากหลายของ ส.ว.ที่มาจากอาชีพต่างๆ ลดลง และการเลือกกันเองแทนการเลือกไขว้อาจจะทำให้เกิดการฮั้วได้ง่ายกว่า ทั้งหมดนี้เราต้องอธิบายให้กับทาง กมธ. เข้าใจถึงผลเสียที่จะตามมา ตนหวังว่าทาง กมธ. และ สนช. จะรับฟังและเข้าใจ แต่ที่น่ากังวลคือ หากข้อโต้แย้งของเราผ่าน กมธ. แล้วและปรับแก้ให้ ถึงตรงนั้นเราก็ต้องหาทางชี้แจงแก่ สนช. ให้เข้าใจด้วยว่าเหตุผลที่ปรับแก้คืออะไร ไม่เช่นนั้นหาก สนช. โหวตไม่เห็นด้วย ร่างกฎหมายนั้นก็ตกไปและต้องร่างใหม่ อาจจะกระทบต่อการเมืองอย่างสูง รวมทั้งกระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลและ คสช. ด้วย เราหวังว่าหากแก้ไขแล้ว สนช. จะเข้าใจ


You must be logged in to post a comment Login