ad222
วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561
ข่าวด่วน

เกษตรฯสั่งคุมพื้นที่การปลูกข้าวรับมือภัยแล้ง

On February 11, 2018
333

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกรณีกระทรวงเกษตรฯได้วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณฝนและปริมาณน้ำในอ่าง ซึ่งคาดการณ์ว่ามีโอกาสเกิดภัยแล้ง ในปี 2560/2561 รวม 47 จังหวัด คิดเป็นเนื้อที่ 3.8 ล้านไร่นั้น ว่าตนได้สั่งการให้กรมชลประทาน เร่งนำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งสแตนบายไว้ก่อนในพื้นที่ พร้อมกับให้เกษตรจังหวัด อำเภอ ตำบล เร่งเข้าไปสำรวจเกษตรกรที่สมัครเข้าโครงการการปลูกพืชหลากหลายทดแทนการทำนา อาทิ ข้าวโพด และปอเทือง ซึ่งเป็นพืชใช้น้ำน้อย โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะได้รับเงินสนับสนุน 2,000 บาทต่อไร่ ดังนั้นทางกระทรวงเกษตรฯจึงต้องลงไปติดตามว่าเกษตรกร ได้ลงมือปลูกพืชอื่นจริงหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อลดพื้นที่ปลูกข้าว 15 ล้านไร่ ให้ลดลงเหลือ 8 ล้านไร่ทั่วประเทศ อย่างไรก็ตามทางกรมชลฯยืนยันว่าปริมาณน้ำในการเพาะปลูกยังไม่เกินแผน อยู่ในภาวะควบคุมได้ อย่างไรก็ตามภายในสัปดาห์นี้ตนจะเรียกประชุมผู้บริหารกระทรวง เพื่อแบ่งพื้นที่ลงไปติดตามแผนปฎิรูปการเกษตรและโครงการของรัฐบาล 15 โครงการ อาทิ โครงการเกษตรแปลงใหญ่ แผนข้าวอินทรีย แผนข้าวครบวงจร การลดพื้นที่ปลูกข้าว-ยาง เลี้ยงโค เป็นต้น นอกจากนั้นยังจะต้องเชื่อมกับพาณิชย์ สภาอุตสาหกรรม หอการค้าจังหวัด ให้มีตลาดรองรับสินค้าเกษตรที่แน่นอน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับรายงานของเกษตรและสหกรณ์ วิเคราะห์ปัญหาภัยแล้ง 2560/2561โอกาสเกิดความแห้งแล้งในปีนี้ รวม 47 จังหวัด คิดเป็นเนื้อที่ 3.8 ล้านไร่ ลดลงจากปี60 โดยภาคเหนือจะมีพื้นที่เกษตรประสบความแห้งแล้ง ใน 16 จังหวัด พื้นที่ 3.7 แสนไร่ ภาคอีสาน 14 จังหวัด 2.42ล้านไร่ ภาคกลาง 8  จังหวัด พื้นที่ 5.96 แสนไร่ ภาคตะวันออก 6 จังหวัด 3.61 แสนไร่ ภาคใต้ 3จังหวัด พื้นที่ 7.2 หมื่นไร่ พื้นที่จับตามองพิเศษ จังหวัดที่จะประสบภัยแล้งรุนแรง โดยประเมินโอกาสที่พื้นที่ทางการเกษตรจะเสียหายมากที่สุดใน 2 จังหวัด คือ จ.นครราชสีมา เพชรบุรี ที่จะขาดแคลนน้ำทำนา โดยเฉพาะการผลิตข้าวนาปรัง พืชไร่และไม้ผลยืนต้นใน 2 จังหวัดนี้ จะได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก รวมทั้งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของไม้ผล ไม้ยืนต้น

ทั้งนี้กระทรวงเกษตรฯได้วิเคราะห์และทำควบคู่กับการวางแผนผลิต โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังอย่างพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งสถานการณ์ราคาข้าวดีอย่างต่อเนื่อง ยิ่งทำให้มีการขยายพื้นที่ปลูก ทั้งข้าวหอมมะลินาปรังในภาคอีสานและภาคกลาง โดยกว่าจะเก็บเกี่ยวได้ช่วงเดือน มิ.ย.อาจประสบภัยแล้งที่กระทบคุณภาพในด้านความหอมและราคาตกต่ำได้โดยกระทรวงเกษตรฯได้เร่งลงพื้นที่ ชี้แจงให้กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ที่คาดว่าจะประสบภัยแล้ง เพื่อเร่งวางแผนเพาะปลูกร่วมกับกลุ่มเกษตรกร ป้องกันผลิตเสียหายได้


You must be logged in to post a comment Login