ad222
วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ข่าวด่วน

“ออมสิน”จับมือ”ไอแบงก์”ป้องกันการฟอกเงิน

On February 8, 2018
333

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน ลงนามร่วมกับนายวิทัย รัตนากร กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เพื่อให้ความช่วยเหลือการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินให้กลุ่มก่อการร้าย ซึ่งขณะนี้แบงก์รัฐ ธนาคาพาณิชย์ให้ความช่วยเหลือร่วมกันในการส่งข้อมูลกลุ่มมิจฉาชีพป้องกันการทุจริต เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน Big Data ระหว่างแบงก์รัฐร่วมกันจากแนวโน้มบริการผ่านออนไลน์เริ่มสูงขึ้น ขณะนี้รัฐบาลให้แบงก์รัฐเน้นความโปร่ง เพื่อประเมินในตัวชี้วัดผลงาน

นายชาติชาย กล่าวเพิ่มเติมว่า มาตรการช่วยเหลือผู้บัตรสวัสดิการเฟส 2 ยอมรับว่าตั้งแต่เปิดให้ลงทะเบียนเข้ามาฝึกอบรมอาชีพในช่วง 6-7 วันที่ผ่านมา มีรายย่อยแจ้งลงทะเบียนผ่านหลายช่องทางของธนาคารออมสิน 600,000 ราย ยอมรับว่ามีสัดส่วนน้อยมาก เพราะยังไม่ทราบข้อมูลชัดเจน จากนี้ไปต้องส่งเจ้าหน้าที่ออมสินลงพื้นที่เน้นกลุ่มผู้มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี และต้องโหมประชาสัมพันธ์แจ้งให้รับทราบ ขณะที่ธนาคารออมสินร่วมกับมหาวิทยาลัย 40 แห่ง จัดหลักสูตรอบรมอาชีพ 14 อาชีพให้กับรายย่อย เช่น ช่างไฟฟ้า ประปา เสริมสวย นวดแผนโบราณในท้องถิ่น เพื่อให้รายย่อยได้ฝึกอบรม การรักษาวินัยทางการเงิน จากนั้นจะได้รับเงินยังชีพเพิ่มเป็น 300 หรือ 500 บาทต่อเดือน หากไม่ทำตามกำหนดต้องถูกหักเงินคืน แต่มาตรการทั้งหมดต้องการให้ชาวบ้านมีความรู้เพิ่มในการประกอบอาชีพ

นายวิทัย กล่าวว่า หลังจากผลประกอบการเดือนมกราคมเพิ่มมีกำไรสุทธิ จึงเดินหน้าแผนฟื้นฟูและควบคุมความเสี่ยงได้มากขึ้น ขณะนี้ขั้นตอนแก้ไขกฎหมายไอแบงก์อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) วาระ 2 คาดว่าสิ้นเดือนมีนาคมน่าจะเสร็จ เพื่อเปิดทางให้กระทรวงการคลังถือหุ้นในแบงก์เกินร้อยละ 49 เป็นการชั่วคราว จากนั้นจะเพิ่มทุนต้นเดือนเมษายน 18,100 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินงบประมาณจากคลัง 2,000 ล้านบาท เงินจากกองทุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 16,100 ล้านบาท เมื่อเพิ่มทุนได้แล้วจะทำให้เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง BIS 8.5 เท่า ตามมาตรฐานธนาคารแห่งประเทศไทย ( ธปท.) จากนั้นจะเริ่มดึงพันธมิตรเข้าร่วมทุนได้ ขณะนี้สรุปชัดเจนแล้ว 1 ราย อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร คาดว่าเดือนมีนาคมนี้จะสรุปพันธมิตรใหม่ชัดเจน คาดว่าสิ้นปีนี้่ปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ 10,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 เดินหน้าปล่อยสินเชื่อออกสู่ระบบ


You must be logged in to post a comment Login