ad222
วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561
ข่าวด่วน

ธ.ก.ส.เตรียมหารือสาขา-ผู้ว่าฯทั่วประเทศเดินหน้าช่วยคนจนเฟส2

On January 13, 2018
333

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า วัน 15 ม.ค. จะมีการหารือกับตัวแทน ธ.ก.ส. ทั่วประเทศเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ในระยะที่ 2 เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อย ที่จะเริ่ม ดำเนินการ 1 มี.ค.61 โดยการช่วยเหลือรอบนี้ จะเป็นรูปแบบการสร้างทักษะและพัฒนาอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยเป็นหลัก ซึ่ง ธ.ก.ส. จะเข้าไปมีส่วนพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานผู้มีรายได้น้อยที่มาลงทะเบียนเอาไว้ได้มีอาชีพและรายได้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ยากจนมีรายได้ไม่ถึงปีละ 30,000 บาท ขณะที่ถ้าเป็นเกษตรกรจะมีการพัฒนาเพื่อยกระดับให้เป็นเกษตรกรสมัยใหม่ที่มีศักยภาพ

ทั้งนี้ในวันที่ 23 ม.ค.61 จะมีการประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

สำหรับภาพรวมเงินออมของเกษตรกรที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. ขณะนี้มียอดเงินฝากรวม 295,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20 ของยอดเงินฝากรวมทั้งหมดของลูกค้า ธ.ก.ส. โดยเงินฝาก ธ.ก.ส. มีการขยายตัวร้อยละ 4-5 ต่อเนื่องทุกปี


You must be logged in to post a comment Login