ad222
วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ข่าวด่วน

“ประวิตร”สั่งซ่อม-เชื่อมกล้องวงจรปิดทั่วประเทศ

On January 12, 2018
333

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผนและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดว่า การประชุมวันนี้มีความก้าวหน้าไปมาก โดยจะต้องตรวจสอบกล้อง ซีซีทีวี ว่าตัวไหนใช้ได้ ตัวไหนใช้การไม่ได้ แล้วจะต้องซ่อมแซม หรือเปลี่ยนเพิ่มเติม ซึ่งจะต้องบูรณาการเชื่อมโยงทั้ง 74 จังหวัด ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนใต้จะต้องแยกออกไป ทั้งนี้ กล้อง ซีซีทีวี ทั้งประเทศมีจำนวนกว่า 300,000 ตัว

พล.อ.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า เป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่จเชื่อมโยงกล้องวงจรปิดทั้งประเทศทั้งของภาครัฐและเอกชน เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะพื้นที่สาธารณะที่จะมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ให้มีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนมากขึ้น และติดตามตัวผู้ก่อเหตุให้ได้โดยเร็ว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบยุติธรรม และลดกำลังพล โดยเฉพาะจุดผ่านแดนและย่านการค้าต่างๆ


You must be logged in to post a comment Login