ad222
วันพฤหัสที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
ข่าวด่วน

ศธ.มอบของขวัญปีใหม่ติดไฮสปีดอินเตอร์เน็ตร.ร.ทั่วประเทศ

On December 13, 2017
333

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  รมว.ศึกษาธิการ  เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน  โดยจะกำหนดให้พัฒนาเป็นระบบไฮสปีดอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกโรงเรียน เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศ สำหรับหลักการพัฒนาให้เป็นไฮสปีดอินเตอร์เน็ตนั้นจะมีการบริหารจัดการใหม่ทั้งหมด เนื่องจากที่ผ่านมาระบบอินเตอร์เน็ตที่โรงเรียนใช้มีความซ้ำซ้อนหลายระบบ อาทิ ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ศธ. หรือ Ministry of Education Network (MOENet) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระบบ Uninet ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม และระบบอินเทอร์เน็ตจากภาคเอกชน ซึ่งการใช้งานซ้ำซ้อนเหล่านี้ส่งผลให้รัฐบาลสูญเสียงบประมาณในส่วนนี้เป็นจำนวนมาก

“การดำเนินการรูปแบบไฮสปีดอินเตอร์เน็ตโรงเรียนทั่วประเทศนั้นจะให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้คัดเลือกระบบอินเตอร์เน็ตเอง เพราะผู้อำนวยการโรงเรียนจะรู้ดีที่สุดว่าระบบใดมีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนตัวเองมากที่สุด เนื่องจากโรงเรียนแต่ละแห่งมีการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่แตกต่างกัน  เช่น โรงเรียนขนาดใหญ่มีการใช้งานอินเตอร์มากก็อาจไม่เหมาะกับการใช้งานเครือข่ายของ MOEnet แต่อาจจะเหมาะกับเครือข่ายให้บริการอินเตอร์เน็ตของรัฐวิสหกิจ หรือภาคเอกชนก็ได้  ทั้งนี้ที่ผ่านมาเราชอบตัดเสื้อให้เด็กทุกคนใส่ไซต์เดียวกันหมดทำให้เด็กบางคนใส่ได้ดีเด็กบางคนก็ใส่ไม่ได้ก็เหมือนกับการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตที่ผ่านมาแบบซ้ำซ้อน หากเราเปิดให้ผู้ใช้เลือกระบบได้เองว่าระบบใดเหมาะสมกับสิ่งที่โรงเรียนต้องการใช้งานมากที่สุด และเมื่อเลือกใช้งานระบบใดระบบหนึ่งแล้วก็จะส่งผลให้งบประมาณด้านอินเตอร์เน็ตประหยัดไปได้เป็นจำนวนมาก”


You must be logged in to post a comment Login