ad222
วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ข่าวด่วน

“สมชัย”เตือนพรรคเล็กรีบขยายเวลาก่อนถูกยุบ

On December 12, 2017
333

ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต. แถลงผลการประชุม กกต. ว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณาตอบหนังสือสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ของพรรคชาติไทยพัฒนาโดยจะส่งหนังสือตอบกลับไปยังพรรคในวันนี้ รวมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ กกต. ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกพรรคการเมือง นอกจากนี้ได้รับทราบกรณีพรรคกสิกรไทย และพรรคประชาธิปไตยใหม่มีหนังสือขอขยายระยะเวลาการแจ้งปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองออกไป เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้ทันในกรอบเวลา 90 วันที่จะครบกำหนดในวันที่ 5 ม.ค.2561  ทั้งนี้ขอฝากไปยังพรรคการเมืองอื่นขณะนี้เหลือเวลาอีก 24 วันจะครบกรอบเวลา 90 วัน หากคาดว่าไม่สามารถปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกพรรคให้เป็นปัจจุบันได้ ควรรีบทำหนังสือขอขยายเวลามายังนายทะเบียนพรรคการเมือง เพราะถ้าไม่ดำเนินการตามกรอบเวลา นายทะเบีนพรรคการเมืองจะต้องรวบรวมหลักฐานเสนอที่ประชุมกกต.ให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพไป โดยไม่ต้องส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญ

นายสมชัย ยังกล่าวถึงกรณีที่มีการเสนอให้แก้กฎหมายพรรคการเมืองเพื่อให้มีการรีเซ็ตสมาชิกพรรคการเมืองนั้น ว่า กฎหมายเพิ่งจะร่างยังไม่ทันได้ใช้ก็มีการเสนอให้แก้แล้ว แสดงว่าคนร่างไม่ดีหรือไม่ หรือกระบวนการพิจารณาไม่รอบคอบ ซึ่งการจะแก้ไขหรือไม่ ไม่ใช่หน้าที่ของ กกต. แต่เมื่อกฎหมายยังมีผลใช้บังคับอยู่ กกต.ก็ต้องปฏิบัติตาม.

นายสมชัย กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ที่ประชุมกกต.ยังเห็นชอบให้มีการประกาศรับสมัครเลขากกต. โดยคุณสมบัติหลักของผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีในวันที่มีการทำสัญญาจ้าง ซึ่งคาดว่ากกต.จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค-31 ม.ค.61  โดยจะประกาศรับสมัครผ่านสื่อต่างๆ  เพื่อให้มีการแข่งขันในการคัดเลือก คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ3-4 เดือน ซึ่งกกต.ชุดนี้ยืนยันว่าการตัดสินใจคัดเลือกขั้นสุดท้ายจะให้กกต.ชุดใหม่เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเอง กกต.ชุดนี้สัญญาว่าจะไม่เป็นผู้คัดเลือก แต่จะเสนอรายชื่อทั้งหมดให้กกต.ชุดใหม่พิจารณา


You must be logged in to post a comment Login