ad222
วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561
ข่าวด่วน

ครม.จัดงบ248ล้านทำอาคารเช่าเพื่อผู้มีรายได้น้อย

On November 21, 2017
นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. วันนี้ว่า ที่ประชุม เห็นชอบโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย วงเงินรวม 248 ล้านบาท ใน 3 โครงการประกอบด้วยพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร เชียงใหม่ และนครสวรรค์ เป็นโครงการตามการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย เนื่องจากปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยยังมีอยู่ ซึ่งจะคิดอัตราค่าเช่า 1,700-2,800 บาทต่อเดือน

นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีทุนทรัพย์ให้ได้รับการศึกษา โดยตั้งเป้ากลุ่มเป้าหมาย 43 ล้านคน ใน 6 กลุ่มช่วงวัยตั้งแต่อายุ 0-18 ปีตามการศึกษาภาคบังคับ ส่วนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอยู่ในระหว่างการพิจารณา มีเงินทุนประเดิมเบื้องต้น 1,000 ล้านบาท


You must be logged in to post a comment Login